Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

 

Zarządzenie Nr 92/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

 

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Osiecznica informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica za I półrocze 2011 r.

 

Na podstawie art.61, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami[1]) art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; ze zmianami[2]),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przedstawić Radzie Gminy Osiecznica informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica za I półrocze 2011 r. jak niżej:

 

 1. Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2011 r. – załącznik nr 1
 2. Wykonanie dochodów budżetowych w układzie działów i rozdziałów z podaniem zaległości i nadpłat na dzień 30.06.2011 r. – załącznik nr 2,
 3. Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2011 r. z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, na spłatę długu oraz majątkowych, w tym: na realizację Wieloletnich Programów Inwestycyjnych – załącznik nr 3,
 4. Wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 4,
 5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2011 r. w układzie działów i rozdziałów – załącznik nr 5,
 6. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2011 r.  – załącznik nr 6,
 7. Informacja z wykorzystania do dnia 30.06.2011 r. środków zabezpieczonych jako niewygasające z upływem 2010 r. – załącznik nr 7,        
 8. Wykonanie wydatków na programy i projektu realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na dzień 30.06.2011 r. – załącznik nr 8,
 9. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 30.06.2011 r. – załącznik nr 9,
 10. Wykonanie planu przychodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz kosztów pokrywanych z tych rachunków na 30.06.2011 r. – załącznik nr 10,
 11. Informacja z dotacji udzielonych z budżetu gminy i wydatków na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2011 r. – załącznik nr 11,
 12. Dotacje podmiotowe udzielone dla przedszkoli na dzień 30.06.2011 r. – załącznik, nr 12,
 13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – załącznik nr 13,
 14. Wykonanie dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa – załącznik nr 14
 15. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Walki z Narkomanią – załącznik nr 15,
 16. Wykorzystanie limitu wydatków majątkowych w I półroczu 2011 r. oraz uwagi dotyczące realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF – załącznik nr 16,
 17. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik nr17,
 18. Stan środków budżetowych na rachunkach bankowych na 30.06.2011 r. – załącznik nr 18,
 19. Część opisowa z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2011 r. – załącznik nr 19.

a)      Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani – zał. nr 1 do części opisowej,

b)      Informacja z wykonania budżetu w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zał. nr 2 do części opisowej,

c)      Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w I półroczu 2011 r. – zał. nr 3 do części opisowej.

 

§ 2

 

1.         Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi Zamiejscowemu w Jeleniej Górze celem zaopiniowania,

2.         Informację podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stornie internetowej Gminy Osiecznica.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

 

 

 

Załączniki

zalacznik 1 (89.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2 (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 3 (104.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 4 (55.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 5 (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 6 (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 7 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 8 (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 9 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 10 (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 11 (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 12 (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 13 (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 14 (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 15 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 16 (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 17 (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 18 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 19 (172.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-09-02 14:52:03
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-09-02 14:56:25
Ostatnia zmiana:2011-09-02 14:57:04
Ilość wyświetleń:691
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij