Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XIII/52/11

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2011 r.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami): zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 oraz art.235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące                    o kwotę         250.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

      2. Zwiększyć  wydatki budżetowe               o kwotę          250.000,00 .

zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego:

           1) zmniejszyć wydatki                                 o kwotę   218.242,00 zł.

w tym:

      a) wydatki bieżące          o kwotę  150.000,00 zł.

      b) wydatki majątkowe    o kwotę    68.242,00 zł.

          2) zwiększyć wydatki                                   o kwotę    462.242,00 zł.

w tym:

      a) wydatki bieżące           o kwotę 211.182,00 zł.

          w tym: dotacja dla GOKiS w Osiecznicy – 2.500,00 zł.

      b) wydatki majątkowe    o kwotę 250.000,00 zł.

§ 2. Zmiany w wydatkach majątkowych:

      1.  Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na dofinansowanie

           przebudowy drogi powiatowej Osieczów - Kierżno - 250.000,00 zł.  

      2.  Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa kompleksu

           sportowego w Osiecznicy" o kwotę 68.242,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. Budżet po zmianach:

                      - dochody              -    30.217.720,62 zł.

                 w tym:

                              - bieżące         - 24.142.882,62 zł.

                              - majątkowe   -    6.074.838,00 zł.

                      - wydatki               -    34.771.730,62 zł.

                 w tym:

                              - bieżące         - 19.911.369,62 zł.

                              - majątkowe   - 14.860,361,00 zł.

 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

 

§ 5. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w biuletynie informacji publicznej .

 

 

Uzasadnienie:

 

Pismem Ministra Finansów znak: STS/4822/2g/BKU/11 Gmina Osiecznica otrzymała zawiadomienie o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na remont budynku szkoły w Świętoszowie.

W związku z tym, iż już wcześniej zabezpieczono (awansem) środki własne gminy na ten cel, aby rozpocząć procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania jeszcze w miesiącach wakacyjnych, środki ze zwiększonej subwencji przeznaczono na pokrycie innych wydatków bieżących w szkołach w Ławszowej, w Osiecznicy i w Świętoszowie. jak niżej:

- Ławszowa - 104.530,00 zł. na zakup oleju opałowego, zakup paliwa i remont autobusu szkolnego, wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych

- Osiecznica - 37.354,00 zł. na zakup oleju opałowego, zwiększone koszty delegacji służbowych, odsetki z tytułu wyrównania zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego na podstawie wyroku sądu.,

- Świętoszów - 52.556,00 zł. dodatkowe zatrudnienie 2 nauczycieli na pełny etat oraz 3 pracowników na 25/40 etatu na stanowisku pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego i na wyposażenie  sali dydaktycznej dla nowego oddziału przedszkolnego.

- Tomisław - 21.302,00 zł. – wypłata nagród jubileuszowych oraz na wdrożenie wersji programu „Księgowość optimum” i uruchomienie świetlicy środowiskowej.

2.500,00 zł. – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy, z przeznaczeniem na:

   - 2.000,00 zł. nagrody konkursowe (zakup wyposażenia) na Najpiękniejszą miejscowość – za I miejsce – 1.000,00 zł., II miejsce – 600,00 zł., III – miejsce – 400,00 zł.

   - 500,00 zł. – na zakup sprzętu dla Kapeli Herbutów.

 

W wydatkach przekwalifikowano klasyfikację dofinansowania przebudowy drogi Osieczów – Kierżno dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu z wydatków bieżących na wydatek majątkowy (Dział 600, rozdział 60014 z § 2710 na § 6300 – kwota 150.000,00 zł. zwiększając dofinansowania o kwotę 100.000,00 zł., w tym 31.758,00 zł. – nierozdysponowana na szkoły zwiększona subwencja (pomniejszona o dotację dla GOKiS 34.258,00 – 2.500,00 = 31.758,00) a brakujące 68.242,00 zł. pokryto ze zmniejszenia wydatków na zadanie pn. "Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy", ponieważ w roku bieżącym zadanie to nie będzie realizowane ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania z zewnątrz.

 

 

Załączniki

zalacznik1 (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik2 (249.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-09-08 12:22:47
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-09-08 12:23:41
Ostatnia zmiana:2011-09-08 12:24:51
Ilość wyświetleń:493
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij