Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Osiecznica, dnia 6 września 2011 r.

   

 

RG. 052.6.2011

 

Informacja

dla wyborcy niepełnosprawnego

 

o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) Wójt/ Burmistrz/ Prezydent Miasta uprzejmie informuje, że:

 

  1. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym obszary powiatów: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miast na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legnica.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi: 12.

 

  1. Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 1 – obejmującym obszary powiatów: bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki.

 

    

 

  1. Wyborca niepełnosprawny, może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. W tym celu powinien on złożyć wniosek do Urzędu Gminy Osiecznica o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 9 § 2 kodeksu wyborczego).

     

We wniosku należy podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych podana jest do wiadomości publicznej przez Wójta Gminy  w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

  1. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 9 października 2011 r., głosować będzie można od godziny 700 do godziny 2100.

 

      5. Warunki głosowania

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.

     

 

 

 

 

 

Głosowanie przez pełnomocnika.

 

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem Gminy lub innym pracownikiem urzędu upoważnionym przez Wójta do  sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011 r.

 

 Głosowanie korespondencyjne.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego  najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie wyborcy o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

      Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy

      pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, tj. do 2 października 2011 r.

      Pakiet wyborczy jest doręczany wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu

      potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

                                                                                                                                                                                                                   

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

 

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.

 

 

 

             Wójt Gminy

 

   (-)  Waldemar Nalazek

                            

                                                             

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-09-08 14:23:16
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-09-08 14:24:49
Ostatnia zmiana:2011-09-08 14:24:51
Ilość wyświetleń:815

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij