Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 120/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 31 października 2011r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r.

 

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, z 2011r. nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 265.508,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

            z tego:

            1. zmniejszyć bieżące dochody budżetowe   o kwotę 22.200,00 zł

            2. zwiększyć bieżące dochody budżetowe    o kwotę 287.708,98 zł

            w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 252.904,98 zł,

            zgodnie z załącznikiem nr 1a

 

§ 2. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 265.508,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

            z tego:

            1. zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe    o kwotę 79.776,11 zł

            2. zwiększyć bieżące wydatki budżetowe     o kwotę 345.285,09 zł

            w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 252.904,98 zł

§ 3. Budżet po zmianach:

       1. Dochody budżetowe              29.055.250,60 zł

            z tego:

            a. dochody bieżące                 23.437.239,60 zł

            b. dochody majątkowe             5.618.011,00 zł                     

       2. Wydatki budżetowe               33.424.385,60 zł

            z tego:

            a. wydatki bieżące                  20.299.698,60 zł

            b. wydatki majątkowe                       13.124.687,00 zł

      3. Deficyt budżetu                         4.369.135,00 zł

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Uzasadnienie:

 

1. Dział 010, rozdział 01095 - zmiana wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111/69/11 z dnia 24.10.2011 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 35.004,98 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2011 r.

2. Dział 600, 750, 751, 754, 801, 851, 900 - zmiany wynikają z bieżącej realizacji zadań. Zmiany w dziale 801 zostały wprowadzone na wniosek dyrektorów Zespołu Szkół w Osiecznicy, Szkoły Podstawowej w Tomisławiu oraz Gminnego Przedszkola w Osiecznicy.

3.. Dział 852

3.1. Rozdział 85212 - zmiana wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050-174/10 z dnia 24.10.2011 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 204.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów.

3.2. Rozdział 85213 - zmiana wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.177.2011 z dnia 24.10.2011 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 4.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3.3. Rozdział 85216 - zmiana wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.185/2011 z dnia 26.10.2011 r. Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w wysokości 22.200,00 zł. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

3.4. Rozdział 85219 - zmiana wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3050-173/2011 z dnia 24.10.2011 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r.

3.5. Rozdział 85295 - zmiana wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.186.2011 z dnia 26.10.2011 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 9.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 04.10.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

3.6. Pozostałe zmiany w rozdziałach 85202, 85215, 85219, 85228 - wynikają z bieżącej realizacji zadań i zostały wprowadzone na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Dział 854, rozdział 85415 - zmiana wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.101.2.2011 z dnia 14.10.2011 r. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 28.804,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

 

 

Załączniki

Zalacznik 1 (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 1a (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 2 (354.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik 2a (113.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-11-16 11:05:01
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-11-16 11:05:57
Ostatnia zmiana:2011-11-16 11:07:10
Ilość wyświetleń:521
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij