Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 130/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, z 2011r. nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, nr 201 poz. 1183)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę                                 19.100,00 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

       1. zmniejszyć bieżące dochody budżetowe o kwotę                   3.300,00 zł

       2. zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę                  22.400,00 zł

            w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 400,00 zł,

            zgodnie z załącznikiem nr 1a

§ 2. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę                                  19.100,00 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

      1. zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę                   93.525,00 zł

      2. zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę                  112.625,00 zł

          w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 400,00 zł,

            zgodnie z załącznikiem nr 2a

§ 3. Za zgodą Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiecznica przeznaczyć rezerwę celową na nagrody dla nauczycieli w kwocie 12.000,00 zł na pokrycie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 Zakup usług pozostałych

§ 4. Budżet po zmianach:

            1. Dochody budżetowe              29.074.350,60 zł, z tego

                        a. dochody bieżące                 23.456.339,60 zł

                        b. dochody majątkowe             5.618.011,00 zł                     

            2. Wydatki budżetowe               33.443.485,60 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące                  20.318.798,60 zł

                        b. wydatki majątkowe            13.124.687,00 zł

            3. Deficyt budżetu                        4.369.135,00 zł

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Uzasadnienie:

1. Dochody i wydatki w dziale 852

a. w rozdziale 80213 - zwiększenie o kwotę 400,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZSI-3050-221/2011 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Środki z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

b. w rozdziale 85213 - zmniejszenie o kwotę 3.300,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZSI-3050-137/2011 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Korekta środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 5.8 i 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

c. w rozdziale 85295 - zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.207.2011 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. Przesunięcie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 12.000,00 zł oraz, za zgodą Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiecznica, przesunięcie środków z rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli w kwocie 12.000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół - dział 801, rozdział 80113, paragraf 4300. Zwiększone wydatki z tytułu dowożenia wynikają ze wzrostu cen paliwa oraz z podpisania umowy z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Osiecznica.

3. Przesunięcie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 1.200,00 zł na pokrycie wydatków w dziale 754, rozdział 75405, paragraf 4210, w związku z udzieleniem pomocy dla policji w postaci zakupu opon zimowych.

4. Przesunięcia w dziale 754, rozdział 75421 oraz w dziale 900, rozdział 90015 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

5. Przesunięcia w dziale 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146 oraz w dziale 851 rozdział 85154 wynikają z bieżącej działalności jednostek oświatowych i zostały wprowadzone na wnioski dyrektorów placówek oświatowych.

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik 1 (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1a (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 (335.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2a (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-12-07 14:20:25
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-12-07 14:20:33
Ostatnia zmiana:2011-12-07 14:24:42
Ilość wyświetleń:502
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij