Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 133/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2011 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, z 2011r. nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, nr 201 poz. 1183)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć bieżące dochody budżetowe o kwotę                                42.963,00 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

       1. zmniejszyć bieżące dochody budżetowe o kwotę                 46.163,00 zł

       2. zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę                    3.200,00 zł

§ 2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę                                 42.963,00 zł,

       zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

      1. zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę                   65.664,00 zł

      2. zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę                    22.701,00 zł

§ 3. Budżet po zmianach:

            1. Dochody budżetowe              29.031.387,60 zł, z tego

                        a. dochody bieżące                 23.413.376,60 zł

                        b. dochody majątkowe             5.618.011,00 zł                     

            2. Wydatki budżetowe               33.400.522,60 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące                  20.275.835,60 zł

                        b. wydatki majątkowe                       13.124.687,00 zł

            3. Deficyt budżetu                        4.369.135,00 zł

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

1. Dochody i wydatki w dziale 852

a. w rozdziale 85214 - zmniejszenie o kwotę 31.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZSI-3050-234/2011 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

b. w rozdziale 85216 - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZSI.3050.232/11 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

c. w rozdziale 85219 - zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3050-239/2011 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

d. w rozdziale 85295 - zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3050.241.2011 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

2. Dochody i wydatki w dziale 854, rozdział 85415 - zmniejszenie o kwotę 7.163,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.238.2011-1 - zmiana dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej. Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. Przesunięcia w działach 710 oraz 750 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

4. Przesunięcia w dziale 801 wynikają z bieżącej działalności jednostek oświatowych i zostały wprowadzone na wnioski dyrektorów Przedszkola Publicznego w Osiecznicy oraz Zespołu Szkół w Osiecznicy.

5. Przesunięcia w dziale 852 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

 

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 (83.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 2 (186.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2011-12-20 10:33:19
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2011-12-20 10:35:03
Ostatnia zmiana:2011-12-20 10:35:53
Ilość wyświetleń:468
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij