Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

                                                        Zarządzenie  Nr 144 /2011

                                                        Wójta Gminy Osiecznica

                                                    z dnia  30 grudnia 2011 roku

         w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność  Gminy.

 

                       Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie                       Gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm.) i art.13 ust.1 , art. 28   ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2010r. Nr 102, poz.561 z późn.zm. ) w związku z  § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica  nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929) i Uchwały  Rady Gminy Osiecznica Nr V/21/07 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2013 oraz trybu zaspakajania potrzeb  mieszkaniowych członków  wspólnoty samorządowej gminy Osiecznica ( Dz. Urz. Nr 42, poz. 441 z 16.02.2007 r

 Wójt Gminy Osiecznica   zarządza co następuje :

 §.1. Przeznaczyć  do sprzedaży  nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione w wykazach   

  stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§.2.Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej  Urzędu Gminy na okres 21 dni.

  §.3.Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           

 

 

                                                                                                               Załącznik nr 1  do   Zarządzenia Wójta  Gminy  Osiecznica                                                                                                                                                                 

                                                                                                                               Nr 144 /2011   z dnia 30 grudnia 2011r.                      

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica  przeznaczonych do sprzedaży 

 

 

 

 

 

Lp.

Nr działki

Pow.w m2

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Przeznaczenie

w planie

zagosp. Przestrzennego

Opis nieruchomości

Wartość nieruchomości

 

Forma zbycia

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2

Obciążenia

1.

643/2

3416

JG1B36994

Ołobok

Tereny  zabudowy mieszkaniowej

Działka zabudowana budynkiem

mieszkalnym wielorodzinnym  nr 61  

Sprzedaży podlega :

 lokal nr 3 na parterze budynku o pow. użytkowej

 96,34 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 4,50 m2 i udziałem we wspólnych częściach budynku i działce gruntu w wysokości 243/1000 części.

 

46.384,00zł  w tym:

udz. w gruncie

- 13.804zł

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargu

dla najemcy

6 tygodni

Nierucho-mość wolna od obciążeń

cywilno-prawnych

 

      

     Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe zwiazane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży .

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości  na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Ołobok

-          Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                            Załącznik nr  2  do Zarządzenie Wójta  Gminy Osiecznica

                                                                                                                                   Nr 144./2011  z dnia 30 grudnia  2011 roku                                    

                                                                 WYKAZ

                                                       nieruchomości  stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

Nr działki

Pow

w m2

Nr kw

Położenie

Przeznaczenie

w pl. zagosp. przestrzennego

Cena nieruchomości

Netto

Forma zbycia

Termin do składania wniosków przez osoby uprawnione z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

180/44

 

 

 

 

 

 

188/46

 

 

188/47

 

 

 

1400

 

 

 

 

 

 

1158

 

 

1325

 

 

 

JG1B00024978/0

 

 

 

 

 

 

j.w

 

 

j.w

 

 

 

 

 

Świętoszów

 

 

 

 

 

 

Świętoszów

 

 

j.w

 

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej

ekstensywnej o przewadze zabudowy jednorodzinnej .

 

 

 

j.w

 

 

j.w

 

 

 

26.139,00 zł w tym drzewostan 715,00zł.

 

 

 

 

 

23.357,00 zł 

 

 

30.299,00 zł wtym:

 budynek-5.948,00, zł

drzewostan- 289,00 zł

 

 

sprzedaż w trybie nieograniczonego ustnego przetargu

( licytacja)

 

 

 

j.w

  

   

 j.w

 

 

 

 

 

6 tygodni 

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 j.w

 

 

 

 

 

Wykazane nieruchomości położone są w północnej, peryferyjnej części miejscowości Świętoszów w odległości ok. 50 m od drogi utwardzonej asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe. W niedalekiej odległości stacja uzdatniania wody oraz szkoła, od strony północnej tereny leśne. Na działkach nr  180/44 i 180/47 znajduje się drzewostan , dodatkowo na działce nr 180/47 znajduje się stary budynek  stacji uzdatnia nia wody. 

Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

Wykazane  nieruchomości  będą przedmiotem sprzedaży w trybie nieograniczonego ustnego ( licytacja)przetargu.

Termin i warunki przetargu zostaną podane w ogłoszeniu o przetargu .

Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności  nieruchomości oraz  koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

Do wylicytowanej  ceny sprzedaży będzie doliczany podatek VAT w wysokości należnej w dniu sprzedaży.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni w:

-          Urzędzie Gminy w Osiecznicy

-          Sołectwie Świętoszów

-          Na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiecznica  (BIP)                                                                                                                         

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-01-17 11:23:29
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-01-17 11:25:22
Ostatnia zmiana:2012-01-17 11:26:00
Ilość wyświetleń:508
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij