Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XVIII/100/12

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106, poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 204.500,00 zł, z tego

a.       zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł

b.      zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 4.500,00 zł

       2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 204.500,00 zł, z tego

a. zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł

b. zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 4.500,00 zł. zł

§ 2. Limit wydatków na zadania majątkowe po zmianach określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XVII/84/2011 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2012 r. wykreślić § 17 ust. 3.

§ 4. Budżet bez zmian:

       1. Dochody budżetu gminy w wysokości          24.757.194,00 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości       23.651.993,00 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości   1.105.201,00 zł                     

       2. Wydatki budżetu gminy w wysokości           24.387.194,00 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości        20.447.097,00 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości    3.940.097,00 zł

      3. Nadwyżka budżetu w wysokości                        370.000,00 zł

      4. Rozchody budżetu w wysokości                        370.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

1. Środki planowane w rozdziale 92109, paragraf 6220, w wysokości 200.000,00 zł, jako dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy z przeznaczeniem na doposażenie basenu oraz świetlic na terenie gminy, w związku z niemożliwością uzyskania dofinansowania ze środków z LGR, przeznacza się na dokończenie realizacji inwestycji oraz zakup pierwszego wyposażenia na zadaniu pn. Budowa basenu przy Zespole Szkół w Osiecznicy.

2. W związku z wejściem w życie ustawy okołobudżetowej na 2012 r., która zakłada że gminy będą otrzymywać dotację na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych do tych zasiłków w wysokości 100% kosztów wykonania tych zadań, środki planowane w rozdziale 85216, paragraf 3110, w wysokości 4.500,00 zł, przeznacza się na dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu. Dotacja przyznana zostanie w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-02-08 14:44:07
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-02-08 14:44:49
Ostatnia zmiana:2012-02-08 14:46:25
Ilość wyświetleń:501
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij