Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XIX/108/12

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 28 lutego 2012r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106, poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

 

 Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 60.000,00 zł, z tego

            a. zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł

       2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 60.000,00 zł, z tego

a. zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 44.000,00 zł

b. zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł

§ 2. Limit wydatków na zadania majątkowe po zmianach określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach:

1. Dochody budżetowe w wysokości   24.762.294,00 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości          23.657.093,00 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości     1.105.201,00 zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości    24.392.294,00 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości           20.436.197,00 zł

                        b. wydatki majątkowe w wysokości      3.956.097,00 zł

      3. Nadwyżka budżetu w wysokości        370.000,00 zł

4. Rozchody budżetu w wysokości                     370.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dziale 926 rozdział 92695 paragraf 6050 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. "Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowości Parowa". Zabezpieczenie w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania jest warunkiem niezbędnym dla możliwości ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie refundacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

2. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale 801 rozdział 80195 paragraf 6050 o kwotę 44.000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. "Budowa basenu przy Zespole Szkół w Osiecznicy." 

3. Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92695 paragraf 4260 o kwotę 16.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę za energię elektryczną w ramach realizacji zadania pn. "Budowa basenu przy Zespole Szkół w Osiecznicy". Powyższy wydatek zaplanowany był w planie finansowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Osiecznicy.

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-03-06 14:56:19
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-03-06 14:57:16
Ostatnia zmiana:2012-03-06 14:57:43
Ilość wyświetleń:412
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij