Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XX/113/2012

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106, poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

       1. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 433.611,00 zł

 § 2. Zmienić plan wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 475.611,00 zł, z tego

            a. zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 308.611,00 zł

            b. zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 167.000,00 zł

       2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 42.000,00 zł, z tego

a. zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł

b. zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł

§ 3. Limit wydatków na zadania majątkowe po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienić plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz wydatki pokrywane z tych rachunków, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

       1. dochody w wysokości 214.662,00 zł

       2. wydatki w wysokości 214.662,00 zł

§ 5. Budżet po zmianach:

1. Dochody budżetowe w wysokości               25.198.305,00 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości                   23.659.493,00 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości               1.538.812,00 zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości                24.828.305,00 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości                    20.707.208,00 zł

                        b. wydatki majątkowe     w wysokości           4.121.097,00 zł

      3. Nadwyżka budżetu w wysokości                       370.000,00 zł

4. Rozchody budżetu w wysokości                                    370.000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

Dochody

1. Dochody w dziale 801 rozdział 80110 paragraf 6207 - podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. Budowa instalacji solarnej dla kompleksu oświatowo-sportowego w Osiecznicy"
w wysokości 433.611,00 zł. Dofinansowanie w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Wydatki

1. Dział 010 rozdział 01008 paragraf 2830 - dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bolesławcu w wysokości 10.000,00 zł

2. Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 - kontynuacja zadania pn. "Droga Osieczów-Dobra" - wykonanie bariery energochłonnej na kwotę 65.000,00 zł

Pozostałe zwiększenia w dziale 600: rozdział 60016 paragraf 4300 na kwotę 15.000,00 zł, rozdział 60017 paragraf 4300 na kwotę 20.000,00, rozdział 60095 paragraf 4300 wynikają z bieżącej realizacji zadań własnych gminy.

3. Dział 700 rozdział 70005 paragraf 6210 - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy na realizację zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku gospodarczego na mieszkalny" zlokalizowanego w Ołoboku nr 73.

4. Zmiany w działach 750 rozdział 75023 paragraf 6050 na kwotę 1.000,00 zł, dział 801 rozdział 80101 paragraf 6050 na kwotę 24.000,00 zł, rozdział 80104 paragraf 6050 na kwotę 1.000,00 zł, rozdział 80195 paragraf 6050 na kwotę 37.000,00 zł, dział 851 rozdział 85121 paragraf 6050 na kwotę 1.000,00 zł dotyczą zadania pn. "Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w obiektach gminnych na terenie gminy Osiecznica". Zabezpieczenie określonych kwot na realizację zadania w poszczególnych obiektach gminnych, wynikających z kosztorysu inwestorskiego.

5. Zmiana w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4270 na kwotę 54.000,00 zł oraz rozdział 80110 paragraf 4270 na kwotę 96.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie remontu Zespołu Szkół w Osiecznicy.

6. Zmiana w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4270 na kwotę 25.000,00 zł. - zabezpieczenie środków na wykonanie remontu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ławszowej.

7. Przesunięcie środków z działu 926 rozdział 92604 paragraf 4260 do działu 921 rozdział 92109 paragraf 4270 w kwocie 40.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie remontu świetlicy w  Ławszowej

Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych:

Zmiany wprowadzone zostały na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych: Zespołu Szkół w Świętoszowie, Gminnego Przedszkola w Osiecznicy oraz Szkoły Podstawowej w Tomisławiu.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (90.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (130.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (139.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-04-04 13:05:50
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-04-04 13:07:24
Ostatnia zmiana:2012-04-04 13:08:27
Ilość wyświetleń:702
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij