Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 40/12

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2012 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

      1. zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 216.042,57 zł

      2. zmniejszyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 39.135,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 1a, w tym:

       1. zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 182.737,57 zł

       2. zmniejszyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 10.135,00 zł

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

      1. zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 243.454,57 zł

      2. zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 66.547,00 zł

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:

       1. zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 193.147,57 zł

       2. zmniejszyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 20.545,00 zł

§ 5. Budżet po zmianach:

            1. Dochody budżetowe w wysokości           25.375.212,57 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości       23.836.400,57 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości   1.538.812,00 zł                     

            2. Wydatki budżetowe w wysokości                        25.005.212,57 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości        20.884.115,57 zł

                        b. wydatki majątkowe     w wysokości          4.121.097,00 zł

            3. Nadwyżka budżetu w wysokości                370.000,00 zł

            4. Rozchody budżetu w wysokości                 370.000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków, na realizację zadań zleconych, w dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 27.737,57 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.39.2012 z dnia 11.04.2012 r. - środki z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2012r.

2. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.27.2012 z dnia 03.04.2012 r. zmianie ulegają kwoty z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2012 rok z dnia 02.03.2012 r. i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, jak niżej:

- dział 750, rozdział 75011 - zmniejszenie o kwotę 135,00 zł

- dział 852, rozdział 85212 - zwiększenie o kwotę 153.000,00 zł

- dział 852, rozdział 85213 - zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł

- dział 852, rozdział 85214 - zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł

- dział 852, rozdział 85216 - zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł

3. Zmniejszenie dochodów i wydatków, na realizację zadań zleconych, w dziale 852, rozdział 85228 o kwotę 10.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.45.2012 z dnia 13.04.2012 r. - korekta dotyczy środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. Zwiększenie dochodów i wydatków, na realizację zadań zleconych, w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 600,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3146.40.2012 z dnia 02.04.2012 r. - środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

5. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 32.105,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.2.2012 z dnia 04.04.2012 r. - środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 rok, przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

6. Zmiany w planie wydatków:

a. w Urzędzie Gminy w Osiecznicy

- przesunięcie środków w dziale 750, rozdział 75075 w kwocie 4.200,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy o dzieło w ramach organizacji zawodów w biegach na orientację o Puchar Borów Dolnośląskich.

- przesunięcie środków w wysokości 487,00 zł z rozdziału 75818 paragraf 4810 - rezerwa ogólna, do rozdziału 92109 paragraf 4160, wynika z konieczności pokrycia zobowiązań po zlikwidowanej instytucji kultury, tj. Gminym Ośrodku Kultury i Sportu w Osiecznicy.

b. Zespół Szkół w Osiecznicy - przesunięcie środków w dziale 801, rozdziały - 80101 oraz 80110 w kwocie 1.080,00 zł wynikają z bieżącej działalności jednostki.

c. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieczincy - przesunięcia środków w dziale 852, rozdziały 85212, 85215, 85216, 85219 w kwocie 12.145,00 zł wynikają z bieżącej działalności jednostki

d. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy - przesunięcia środków w dziale 926, rozdział 92604 w kwocie 6.500,00 zł oraz rozdział 92605 w kwocie 3.000,00 zł wynika z bieżącej działalności jednostki.

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (118.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (156.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (114.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-04-20 11:11:53
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-04-20 11:12:07
Ostatnia zmiana:2012-04-20 11:13:30
Ilość wyświetleń:568
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij