Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXI/116/2012

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2012r. oraz zmian w uchwale nr XX/113/2012 Rady Gminy Osiecznicy z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106, poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

       1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 85.539,00 zł

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 85.539,00 zł

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 776.122,46 zł

3. Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 776.122,46 zł.

§ 3. Limit wydatków na zadania majątkowe po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. W Uchwale nr XX/113/2012 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie: "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatki pokrywane z tych rachunków otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

       1. dochody w wysokości 214.662,00 zł

       2. wydatki w wysokości 214.662,00 zł."

§ 5. Budżet po zmianach:

1. Dochody budżetowe w wysokości               25.460.751,57 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości          23.921.939,57 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości      1.538.812,00 zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości                25.090.751,57 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości           20.969.654,57 zł

                        b. wydatki majątkowe     w wysokości             4.121.097,00 zł

      3. Nadwyżka budżetu w wysokości                              370.000,00 zł

4. Rozchody budżetu w wysokości                               370.000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

Dochody

1. Dochody w dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2920 wynikają z pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 02.04.2012 r. - zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

Wydatki

1. Wydatki w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4270 - zabezpieczenie środków na remotny bieżące w szkołach.

2. Przesunięcie środków w dziale 801 rozdział 80110 z paragrafu 6050 do paragrafu 6057 oraz 6059 wynika z podpisania umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji solarnej dla kompleksu oświatowo-sportowego w Osiecznicy". Dofinansowanie w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

3. Przesunięcie środków z działu 010 rozdział 01010 paragraf 6050 do działu 900 rozdział 90001 paragraf 6210 wynika z konieczności wykonania instalacji do dezodoryzacji na głównych przepompowniach ścieków w m. Tomisław, Ławszowa, Parowa. Zadanie wykonywać będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, z którym podpisana zostanie umowa na dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zalacznik nr 1 (89.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 2 (102.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik nr 3 (145kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-05-04 14:48:05
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-05-04 14:49:09
Ostatnia zmiana:2012-05-04 14:49:33
Ilość wyświetleń:557
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij