Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

  Zarządzenie Nr 32/11

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 12 kwietnia 2011r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 99/2008 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 1 grudnia  2008r. w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.     z 2001  Nr 142, poz. 1591 ze zm.[1]) Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

§ 1.   W Zarządzeniu Nr 99/2008 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osiecznica dokonuje się zmian w ten sposób  że,  1) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Kancelaria informacji niejawnych”;

2) § 11 ust. 4 lit. p otrzymuje brzmienie:

„p) kierownik kancelarii informacji niejawnych”.

3) § 32 otrzymuje brzmienie:

„ § 32. Do zadań kierownika kancelarii informacji niejawnych należy:

1)      prowadzenie kancelarii informacji niejawnych,

2)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

3)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,

4)      nadzór nad obiegiem informacji niejawnych,

5)      udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa,

6)      egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,

7)      przestrzeganie właściwego oznaczenia  i rejestrowania dokumentów,

8)      prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,

9)      prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych,

10)  wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.”

4) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35.1. Referat finansowy do oznakowania załatwianych spraw używa na poszczególnych stanowiskach niżej wymienionych symboli literowych oraz symbolu liczbowego grupy klasyfikacyjnej z rzeczowego wykazu akt:

a)      stanowisko ds. księgowości budżetowej  - RF-GK,

b)      stanowisko ds. księgowości i  inwestycji – RF-KB,

c)      stanowisko ds. podatku i opłat – RF-PP,

d)     stanowisko s. poboru podatku- RF WP,

e)      stanowisko ds. płac- RF-BR,

f)       stanowisko ds. księgowości i ewidencji VAT- RF-VK.

g)      skarbnik gminy RF-SG

   2. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy do oznakowania załatwianych spraw używają symboli literowych określonych w załączniku nr 3  oraz symbolu liczbowego grupy klasyfikacyjnej z rzeczowego wykazu akt.

  3. Zasady archiwowania dokumentów wytworzonych w formie elektronicznej i tradycyjnej       (papierowej) określa instrukcja kancelaryjna oraz instrukcja archiwalna.”

 

 5) W załącznikach nr 1 i nr 3 słowa „ kierownik kancelarii tajnej”  zastępuje się słowami         „ kierownik kancelarii informacji niejawnych” , natomiast słowa „ kancelaria tajna” zastępuje się słowami „ kancelaria informacji niejawnych”.

 

§ 2.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiecznica oraz na stronie internetowej  BIP.

 

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2011r.

 

 

                                                                                   

                                                                                             Waldemar Nalazek

                                                                                          Wójt Gminy Osiecznica[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80  poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004r.    Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-05-17 11:58:27
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-05-17 11:59:33
Ostatnia zmiana:2012-05-17 11:59:58
Ilość wyświetleń:392
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij