Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 60/12

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2012 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 14.800,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 1a, w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 14.800,00 zł

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

      1. zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 38.771,00 zł

      2. zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 23.971,00 zł

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 14.800,00 zł

§ 5. Budżet po zmianach:

            1. Dochody budżetowe w wysokości           25.526.929,64 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości                   23.942.740,42 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości               1.584.189,22 zł                     

            2. Wydatki budżetowe w wysokości                        25.156.929,64 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości                    20.997.794,57 zł

                        b. wydatki majątkowe     w wysokości           4.159.135,07 zł

            3. Nadwyżka budżetu w wysokości                   370.000,00 zł

            4. Rozchody budżetu w wysokości                    370.000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków, na realizację zadań zleconych, w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 7.600,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.71.2012 z dnia 12.06.2012r. - środki z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków, na realizację zadań zleconych, w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 7.200,00 zł wynka z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-77/2012 z dnia 18.06.2012 r. - środki z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

3. Zwiększenie wydatków w dziale 700 rozdział 70095 o kwotę 3.840,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań za brak lokalu socjalnego. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

4. Przesunięcia wydatków w dziale 750 rozdział 75023 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

5. Przesunięcia wydatków w dziale 801 wynika z bieżącej działalności jednostek oświatowych. Zmiany zostały wprowadzone na wnioski dyrektorów Zespołu Szkół w Osiecznicy oraz Zespołu Szkół w Świętoszowie.

6. Przesunięcia wydatków w dziale 852 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora jednostki.

7. Przesunięcia wydatków w dziale 921 oraz 926 wynika z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora jednostki.

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (91.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (90.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (150.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (88.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-07-04 14:42:38
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-07-04 14:44:16
Ostatnia zmiana:2012-07-04 14:47:13
Ilość wyświetleń:479
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij