Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 75/12

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2012 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

           1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 16.263,00 zł

           2. Zmniejszyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 1.300,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 1a, w tym zmniejszyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 1.300,00 zł

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

      1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 60.802,00 zł

      2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 45.839,00 zł

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:

       1. Zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 28.639,00 zł

       2. Zmniejszyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 29.939,00 zł

§ 5. Budżet po zmianach:

            1. Dochody budżetowe w wysokości           25.416.262,64 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości       23.957.703,42 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości 1.458.559,22 zł                     

            2. Wydatki budżetowe w wysokości                        25.046.262,64 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości        21.012.757,57 zł

                        b. wydatki majątkowe w wysokości  4.033.505,07 zł

            3. Nadwyżka budżetu w wysokości                   370.000,00 zł

            4. Rozchody budżetu w wysokości                    370.000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

Uzasadnienie:

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych, w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 1.300,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-111/2012 z dnia 19.07.2012r. - korekta dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2. Zwięskzenie planu dochodów i wydatków w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 16.263,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.55.3.2012 z dnia 09.07.2012 r. - środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 rok, przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - Wyprawka szkolna.

3. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 rozdział 60017 o kwotę 1.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdział 75421 o kwotę 1.810,00 zł wynika z konieczności zapłaty - za uszkodzoną w wyniku uderzenia pioruna - centralę alarmową. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

5. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75075, w dziale 851 rozdział 85154 oraz w dziale 900 rozdział 90015 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

6. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 852 rozdział 85212 oraz 85219 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek kierownika jednostki.

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (94.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (86.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (127.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (92.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-07-31 13:48:58
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-07-31 13:49:43
Ostatnia zmiana:2012-07-31 13:50:19
Ilość wyświetleń:463
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij