Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXV/137/2012

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106, poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 1.329.450,00 zł

2. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 500.000,00 zł

3. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 462.650,00 zł

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 266.800,00 zł

§ 3. Limit wydatków na zadania majątkowe po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 .Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatki pokrywane z tych rachunków otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

       1. dochody w wysokości 222.162,00 zł

       2. wydatki w wysokości 222.162,00 zł.

§ 6. Budżet po zmianach:

       1. Dochody budżetowe w wysokości                26.145.712,64 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości                   24.787.153,42 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości               1.358.559,22 zł                     

       2. Wydatki budżetowe w wysokości                 25.775.712,64 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości                    21.475.407,57 zł

                        b. wydatki majątkowe w wysokości               4.300.305,07 zł

       3. Nadwyżka budżetu w wysokości                                  370.000,00 zł

       4. Rozchody budżetu w wysokości                        370.000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 wynika z odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) od inwestycji pn. "Budowa basenu przy Zespole Szkół w Osiecznicy." Inwestycja dofinansowana była ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki Gmina zobowiązała się do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku od towarów i usług, jakie otrzyma wskutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wykazanego w fakturach i rachunkach opłacanych ze środków stanowiących dofinansowanie na podstawie zawartej umowy. Ponadto w związku z procedurą zwrotu podatku od towarów i usług zabezpiecza się środki na koszty zastępstwa procesowego.

2. Zmniejszenie dochodów majątkowych w dziale 010 rozdział 01095 - szacuje się mniejsze, niż początkowo zakładano, wpływy ze sprzedaży działek.

3. Zmniejszenie dochodów bieżących w dziale 756 rozdział 75615 - szacuje się mniejsze, niż początkowo zakładano, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z korektami deklaracji podatkowych złożonych przez podatników.

4. Zwiększenie dochodów bieżących w dziale 926 rozdział 92605 - podpisano umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. "Skate Maraton Borów Dolnośląskich". Zadanie realizowane było w roku 2011.

5. Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 - zabezpieczenie środków na remonty w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

6. Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75405 - zakup drukarki dla Policji

7. Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90015 - zabezpieczenie środków na remonty oświetlenia ulicznego.

8. Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 926 rozdział 92601 - przywrócenie realizacji zadania pn. "Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy".

9. Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92605 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

10. Zmiana planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - zmiany wprowadzono na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych.

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (104.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (112.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (149.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-08-28 14:10:02
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-08-28 14:10:03
Ostatnia zmiana:2012-08-28 14:11:40
Ilość wyświetleń:363
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij