Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 93/12

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2012 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł

2. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 14.132,00 zł

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 25.820,00 zł

2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 29.952,00 zł

§ 3. Budżet po zmianach: 

       1. Dochody budżetowe w wysokości                26.171.244,64 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości                   24.812.685,42 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości               1.358.559,22 zł                     

       2. Wydatki budżetowe w wysokości                 25.801.244,64 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości                    21.448.939,57 zł

                        b. wydatki majątkowe w wysokości               4.352.305,07 zł

       3. Nadwyżka budżetu w wysokości                                  370.000,00 zł

       4. Rozchody budżetu w wysokości                        370.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

  

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę 14.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.156.2012 z dnia 11.09.2012 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 10.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.153.2012 z dnia 10.09.2012 r. - korekta dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 132,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.63.4.2012 z dnia 11.09.2012 r. - środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2012 rok, przeznaczone na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

4. Zwiększenie wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 8.040,00 zł oraz rozdział 80110 o kwotę 3.960,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - przygotowanie podłoża i montaż wykładzin PVC na schodach i klatkach schodowych w Zespole Szkół w Świętoszowie.

Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

5. Zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 3.820,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - naprawa systemu alarmowania w OSP w Parowej. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (96.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (106.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-10-02 12:32:36
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-10-02 13:12:40
Ostatnia zmiana:2012-10-02 13:13:09
Ilość wyświetleń:468
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij