Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXVII/146/2012

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106, poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł

2. Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 21.500,00 zł

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 61.500,00 zł

§ 2. Limit wydatków na zadania majątkowe po zmianach określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki                   budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatki pokrywane z tych rachunków otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

       1. dochody w wysokości 232.892,00 zł

       2. wydatki w wysokości 232.892,00 zł.

§ 4. Budżet po zmianach:

       1. Dochody budżetowe w wysokości                26.171.244,64 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości                   24.812.685,42 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości               1.358.559,22 zł                     

       2. Wydatki budżetowe w wysokości                 25.801.244,64 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości                    21.408.939,57 zł

                        b. wydatki majątkowe w wysokości               4.392.305,07 zł

       3. Nadwyżka budżetu w wysokości                                  370.000,00 zł

       4. Rozchody budżetu w wysokości                        370.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 par. 6050 o kwotę 1.500,00 zł - realizacja zadania pn. "Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych dróg gminnych w granicach działek nr 18, nr 73, nr 71 i nr 81 łączących się z drogą wojewódzką nr 350 w miejscowości Kliczków". Zadanie kontynuowane, zwiększono zakres o remont drogi w granicach działki nr 18 biegnącej do folwarku Zamku Kliczków, łącznik dróg w granicach działki nr 73 w pobliżu pomnika oraz przełożenie chodników dla pieszych. Środki na realizację zadania przesunięto z zadania zakończonego pn. "Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach gminnych".

2. Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80104 par. 6050 o kwotę 60.000,00 zł - rozpoczęcie realizacji zadania pn. "Dostosowanie budynku Gminnego Przedszkola w Osiecznicy do spełnienia wymogów p.poż." Zadanie planowane do realizacji w roku bieżącym oraz w roku 2013.Środki na realizację zadania przesunięto z zadania zakończonego pn. "Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach gminnych" w wysokości 20.000,00 zł oraz z planowanych środków bieżących na zakup usług remontowych w wysokości 40.000,00 zł.

3. Zmiana planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków pokrywanych z tych rachunków została wprowadzona na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych.

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (160.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-10-05 14:02:46
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-10-05 14:03:23
Ostatnia zmiana:2012-10-05 14:04:58
Ilość wyświetleń:432
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij