Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 99/12

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2012 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 9.000,00 zł

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 289.787,00 zł

2. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 298.787,00 zł

§ 3. Budżet po zmianach: 

       1. Dochody budżetowe w wysokości                26.172.976,64 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości                   24.814.417,42 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości               1.358.559,22 zł                     

       2. Wydatki budżetowe w wysokości                 25.802.976,64 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości                    21.410.671,57 zł

                        b. wydatki majątkowe w wysokości               4.392.305,07 zł

       3. Nadwyżka budżetu w wysokości                                  370.000,00 zł

       4. Rozchody budżetu w wysokości                        370.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

  

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 9.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-188/2012 z dnia 04.10.2012 r. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012r.

2. Zmiany w planie wydatków:

a. dział 750 rozdział 75023 - bieżąca działalność Urzędu Gminy - w związku ze zmianą systemu ogrzewania z olejowego na gazowe istnieje konieczność zabezpieczenia środków w par. 4260 z przeznaczeniem na zakup gazu. Środki przesunięto z par. 4270.

b. dział 754 rozdział 75421 - zabezpieczenie środków na akcje kryzysową oraz na umowę o dzieło w zakresie opracowania planu operacyjnego gminy. Środki w wysokości 1.500,00 zł przesunięto z rezerwy ogólnej.

c. dział 801 - zmiany zostały wprowadzone na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych: Zespołu Szkół w Osiecznicy, Zespołu Szkół w Świętoszowie, Szkoły Podstawowej w Ławszowej, Szkoły Podstawowej w Tomisławiu, Szkoły Podstawowej w Parowej, Gminnego Przedszkola w Osiecznicy.

W zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zmiany wynikają ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 r., wzrostu składki rentowej o 2% od lutego 2012 r., wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej - środki w wysokości 239.284,00 zł przesunięto z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie.

Ponadto dokonano podziału rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli w wysokości 12.270,00 zł w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Ławszowej - 1.760,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu - 1.760,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Parowej - 1.760,00 zł.

- Zespół Szkół w Osiecznicy - 3.140,00 zł

- Zespół Szkół w Świętoszowie - 3.240,00 zł

- Gminne Przedszkole w Osiecznicy - 610,00 zł

Pozostałe przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostek oświatowych.

d. dział 851 rozdział 85154 - zmiany zostały wprowadzone na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Tomisławiu oraz Szkoły Podstawowej w Ławszowej. Zmiany wynikają ze wzrostu składki rentowej o 2% o lutego 2012 r. oraz zmian w strukturze zatrudnienia nauczycieli w świetlicach środowiskowych przy szkołach podstawowych - środki w wysokości 467,00 zł przesunięto z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie.

e. dział 854 rozdział 85415 - podzielono środki dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu - 2.070,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Parowej - 4.350,00 zł.

- Zespół Szkół w Osiecznicy - 1.110,00 zł

- Zespół Szkół w Świętoszowie - 1.413,00 zł.

 

Załączniki

załącznik nr 1 (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (156.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-10-18 11:03:04
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-10-18 11:04:25
Ostatnia zmiana:2012-10-18 11:05:17
Ilość wyświetleń:463
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij