Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXVIII/151/2012

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106, poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami: zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetu gminy, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 40.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetu gminy, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 40.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki                   budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatki pokrywane z tych rachunków otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

       1. dochody w wysokości 234.392,00 zł

       2. wydatki w wysokości 234.392,00 zł.

§ 6. Budżet po zmianach:

       1. Dochody budżetowe w wysokości                26.241.767,89 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości                   24.883.208,67 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości               1.358.559,22 zł                     

       2. Wydatki budżetowe w wysokości                 25.871.767,89 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości                    21.479.462,82 zł

                        b. wydatki majątkowe w wysokości               4.392.305,07 zł

       3. Nadwyżka budżetu w wysokości                                  370.000,00 zł

       4. Rozchody budżetu w wysokości                        370.000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       2. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80104 par. 2540 o kwotę 30.000,00 zł - zwiększenie planowanej kwoty dotacji podmiotowej z budżetu dla przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Osiecznica. Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych wynika z faktu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych zwiększonej liczby dzieci.

2. Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92116 par. 2480 o kwotę 10.500,00 zł - zwiększenie planowanej kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki w Osiecznicy. Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością zatrudnienia głównego księgowego, spowodowaną zmianami organizacyjnymi w bieżącym roku budżetowym.

3. Zmiana planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków pokrywanych z tych rachunków została wprowadzona na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Tomisławiu.

4. W związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków bieżących zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801 rozdział 80195 par. 0970 - wpływy z tytułu odzyskanego w bieżącym roku podatku od towarów i usług.

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (89.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 2 (93.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 3 (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-11-05 14:28:02
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-11-05 14:28:45
Ostatnia zmiana:2012-11-05 14:30:39
Ilość wyświetleń:463
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij