Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie  Nr 107/2012

Wójta Gminy Osiecznica

    z dnia  5 listopada 2012 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność  Gminy.

 

 

 Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm.) i art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2010r. Nr 102, poz.561 z późn.zm. ) w związku z § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929) i Uchwały  Rady Gminy Osiecznica Nr XVI/75/2011 z dnia 28.11. 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Osiecznica ( Dz. Urz.
z 13.01.2012, poz. 126) 

Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

 §. 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione
 w  wykazie stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2  do niniejszego zarządzenia.

 

§. 2. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegaja wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

§. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          

  

 

 

 

Załącznik nr 1do Zarządzenia  Nr 107 /2012

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 05.11 2012 roku

 

                                                     WYKAZ

                                 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

 

1.Lokal mieszkalny nr 1 w budynku położonym we wsi Ołobok nr 61 wraz z ułamkowa częścią gruntu 156/1000 części w działce nr 643/2 o pow. 3416m2.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta nr JG1B/00036994/5, stanowiącej własność gminy Osiecznica.

 

2.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica miejscowości Ołobok działka wykazana  jest jako teren zabudowy mieszkaniowej.

 

3.Nieruchomość położona jest przy głównej drodze asfaltowej prowadzacej przez wieś.

 Lokal przeznaczony do sprzedaży położony jest na parterze budynku nr 61, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i korytarza. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodna i kanalizacyjną. Do lokalu przynależy udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntu w wysokości 156/1000 części.

 

4.Cena nieruchomości została ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1991 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 i wynosi 30.617,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.  

 

5.Nieruchomość sprzedawana jest w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

6.Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

7.Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia  wykazu.

8.Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

8.Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Ołobok oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  Nr 107 /2012

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 05.11 2012 roku

 

                                                     WYKAZ

                                 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

1.Nnieruchomości niezabudowane położone w obrębie Świętoszów przy ul. Sztabowej
w granicach działek nr:

 a/  80/31 o pow. 5720 m2

 b/  80/46 o pow. 2990 m2

 c/  80/50 o pow. 2917 m2 

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta
 nr JG1B/00015904/5, stanowiąca własność gminy Osiecznica.

 

2.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica miejscowości Świętoszów nieruchomości wyznaczone są jako tereny aktywności gospodarczej
 i zabudowy przemysłowej.

 

3.Nieruchomości położone są w południowej części miejsowości Świętoszów, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane. W niewielkiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna,  stacja paliw i stacja rozprężania gazu. Od trony południowej znajdują się tereny wojskowe. Na działkach wystepuje drzewostani zakrzaczenia.

 

4.Cena nieruchomości została ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1991 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
 i wynosi:

 a/ dz. nr 80/31 – 84.040,00 zł, w tym drzewostan – 1615,00 zł

 b/ dz. nr 80/46 – 49.725,00 zł w tym drzewostan-    1855,00 zł

 c/ dz. nr 80/50 – 47.108,00 zł w tym drzewostan –    407,00 zł

 Do ceny będzie doliczany podatek VAT w wysokości należnej w dniu sprzedaży.

 

5.Nieruchomości sprzedawane w trybie przetargowym.

6.Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

7.Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia  wykazu.

8.Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

8.Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Ołobok oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-11-12 09:40:26
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-11-12 09:42:17
Ostatnia zmiana:2012-11-12 09:42:28
Ilość wyświetleń:543
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij