Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 104/12

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2012 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 35.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

            w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 5.500,00 zł,

            zgodnie z załącznikiem nr 1a

§ 2. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 35.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

            z tego:

            1. zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 120.760,93 zł

            2. zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 156.410,93 zł

            w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 5.500,00 zł,

            zgodnie z załącznikiem nr 2a

§ 3. Budżet po zmianach:

            1. Dochody budżetowe w wysokości           26.277.417,89 zł, z tego

                        a. dochody bieżące w wysokości                   24.918.858,67 zł

                        b. dochody majątkowe w wysokości               1.358.559,22 zł                     

            2. Wydatki budżetowe w wysokości                        25.907.417,89 zł, z tego

                        a. wydatki bieżące w wysokości                    21.515.112,82 zł

                        b. wydatki majątkowe w wysokości                4.392.305,07 zł

            3. Nadwyżka budżetu w wysokości                370.000,00 zł

            4. Rozchody budżetu w wysokości                 370.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 8.200,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3146.202.2012 z dnia 25.10.2012 r.

- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę 9.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.201.2012 z dnia 24.10.2012 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 18.450,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.91.3.2012 z dnia 23.10.2012 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

4. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 750 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy w Osiecznicy.

5. Zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 38.920,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za zajęcia prowadzone na krytej pływalni, w ramach wychowania fizycznego uczniów. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

6. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 852 rozdział 85212 oraz rozdział 85219 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek kierownika jednostki.

7. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 926 rozdział 92604 oraz rozdział 92605 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora jednostki.

 

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (145.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (89.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-11-27 13:11:10
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-11-27 13:12:03
Ostatnia zmiana:2012-11-27 13:13:14
Ilość wyświetleń:458
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij