Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Osiecznica

z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2013-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106, poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. U. z 2010r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami: Dz. U. z 2009r. nr 219 poz. 1706, z 2010r. nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, z 2011r. nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiecznica na lata 2013 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2013-2026 stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Osiecznica do zaciągania zobowiązań:

1.    Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

2.    Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Osiecznica do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XVII/85/2011 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiecznica na lata 2012-2026.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Uzasadnienie:

       Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej.

       Wprowadzenie obowiązku planowania wieloletniego uznano za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, który pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej oraz dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

       Zakres przedmiotowy ustaleń zawieranych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z ww. ustawą, nieodzownym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiecznica na lata 2013-2026 (25.4kB) Zapisz dokument  
Wykaz przedsięwzięć do WPF (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (17.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-11-27 13:42:59
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-11-27 13:43:28
Ostatnia zmiana:2012-11-27 13:44:27
Ilość wyświetleń:394
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij