Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 111/12

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2012 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 41.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

       w tym zmniejszyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 41.400,00 zł, zgodnie
       z załącznikiem nr 1a

§ 2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 41.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,                       z tego:

     1. zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 105.885,00 zł

       w tym zmniejszyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 41.400,00 zł, zgodnie
       z załącznikiem nr 2a

     2. zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 64.485,00 zł

§ 3. Budżet po zmianach:

     1. Dochody budżetowe w wysokości                         26.305.612,89 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  24.947.053,67 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości              1.358.559,22 zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      25.935.612,89 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   21.473.712,82 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4.461.900,07 zł

      3. Nadwyżka budżetu w wysokości          370.000,00 zł

      4. Rozchody budżetu w wysokości           370.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Uzasadnienie:

1. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 40.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-227/2012 z dnia 14.11.2012 r.

- Korekta dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 32.000,00 zł dotycząca środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- Korekta dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 8.000,00 zł dotycząca środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 1.400,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-225/2012 z dnia 14.11.2012 r. - korekta dotyczy środków przeznaczonych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy w Osiecznicy.

5. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 801 wynikają z bieżącej działalności jednostek oświatowych. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Ławszowej, dyrektora Gminnego Przedszkola w Osiecznicy oraz dyrektora Zespołu Szkół w Osiecznicy.

6. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 852 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek kierownika jednostki.

7. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 921 oraz 926 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora jednostki.

 

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (149kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2012-12-03 08:40:39
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2012-12-03 08:41:58
Ostatnia zmiana:2012-12-03 08:43:09
Ilość wyświetleń:462
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij