Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 8/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 4 stycznia 2013 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 114/12 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn. „Śladami organmistrzów po Górnych Łużycach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm[1].), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128 poz. 861 z późn. zm[2].)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 114/12 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 listopada 2012 r. część III. pkt. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Wykaz kont księgowych do ewidencji operacji gospodarczych Projektu:

1)      W budżecie (organie)  ewidencję prowadzi się z wykorzystaniem następujących kont syntetycznych:

Konto 133–UE04 – Rachunek budżetu

Konto 135-UE04 – Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

Konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych

Konto 225 – Rozrachunki z budżetami

Konto 901–UE04 – Dochody budżetu

Konto 902 – Wydatki budżetu

Konto 960 – Skumulowane wyniki budżetu

Konto 961 – Wynik wykonania budżetu

Konto 961 – Wynik wykonania projektu

Konto 962 – Wynik na pozostałych operacjach.

Ewidencja księgowa:

Treść

Wn

Ma

Wpływ dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

133-UE04

901-UE04

Zwrot niewykorzystanego dofinansowania

901-UE04

133-UE04

Przelew środków z rachunku budżetu na pokrycie wydatków Projektu

223

133-UE04

Przelew środków z rachunku środków niewygasających na pokrycie wydatków Projektu

225

135-UE04

Księgowanie wydatków zrealizowanych w ramach Projektu

902

223

Księgowanie wydatków ze środków niewygasających, zrealizowanych w ramach Projektu

902

225

Przeksięgowanie rocznych wydatków i dochodów

- wydatki zrealizowane w ramach Projektu

- dochody pochodzące z dofinansowania

 

961

901

 

902

961

Przeksięgowanie w roku następnym pod datą zatwierdzenia bilansu

961

960

 

1)      W  Urzędzie Gminy korzysta się z następujących kont syntetycznych:

Konto 130–UE04 – Rachunek bieżący jednostki.

Konto 130NW-UE04 – Rachunek wydzielony – wydatki niewygasające

Konto 201– Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Konta zespołu 4 Koszty wg rodzaju i ich rozliczanie

Konto 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Konto 800 – Fundusz jednostki

Konto 860 – Wynik finansowy.

Ewidencja księgowa:

Treść

Wn

Ma

Zobowiązania wynikające z faktur VAT lub rachunków z tytułu dostaw, robót i usług dotyczących projektu.

Zespół 4 -UE04

201

Wydatki zrealizowane z rachunku bankowego: spłata zobowiązań

201

130-UE04

Wydatki zrealizowane z rachunku wydatków niewygasających

201

130NW-UE04

Przeksięgowanie na koniec roku zrealizowanych wydatków na realizację projektu

130 lub 130NW-UE04

800

Przeksięgowanie na koniec miesiąca przychodów finansowych

130 lub 130NW-UE04

720

Przeksięgowanie na koniec roku przychodów budżetowych

720

860

Przeksięgowanie w następnym roku pod datą przyjęcia bilansu dodatniego wyniku za rok poprzedni

860

800

Przeksięgowanie w następnym roku pod datą przyjęcia bilansu ujemnego wyniku za rok poprzedni

800

860

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241, nr 165 poz. 1316, z 2010 r. nr 47 poz. 278, z 2011 r. nr 102 poz. 585, nr 199 poz. 1175, nr 232 poz. 1378

 

[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. nr 128 poz. 861

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-01-15 11:08:33
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-01-15 11:09:23
Ostatnia zmiana:2013-01-15 11:09:53
Ilość wyświetleń:392

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij