Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 28/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2013 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567, z 2013 r. nr 153) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

     1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 400,00 zł

            w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 400,00 zł, zgodnie
            z załącznikiem nr 1a

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

     1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 23.585,00 zł

            w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 400,00 zł, zgodnie
            z załącznikiem nr 2a

     2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 23.185,00 zł

 § 3. Budżet po zmianach:

     1. Dochody budżetowe w wysokości                         26.262.207,00 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  25.033.207,00 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości               1.229.000,00zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      26.805.900,00 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   22.494.350,00 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4.311.550,00 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości                  543.693,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                         913.693,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              370.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych, w dziale 852 o kwotę 400,00 zł, wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.21.2013 z dnia 22.03.2013 r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Środki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2. Przesunięcie wydatków w dziale 600 wynika z bieżącej działalności.

3. Zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 7.800,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania prac remontowych w piwnicy budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy. Środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na remonty obiektów gminnych.

4. Przesunięcia wydatków w dziale 801 wynikają z bieżącej działalności Zespołu Szkół w Osiecznicy. Zwiększono środki w paragrafie 421 z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego do sekretariatu uczniowskiego.

5. Przesunięcia wydatków w działach 921 i 926 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy.

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (88.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (86.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (124.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (82.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-04-09 13:57:59
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-04-09 14:00:29
Ostatnia zmiana:2013-04-09 14:00:40
Ilość wyświetleń:362
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij