Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 30/2013

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 28 marca 2013 r.

 

 

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiecznica wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia za 2012 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.[2])

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Osiecznica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2012 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy za 2012 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2012 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  4. Informację o stanie mienia gminnego na dzień 31.12.2012 r. stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu do publicznej wiadomości drogą elektroniczną za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej oraz publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, z 2010 r. nr 157 poz. 1241, nr 28 poz. 142, 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567, z 2013 r. nr 153)      

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz.146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz.1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429, z 2012 r. nr 1456, nr 1530, nr 1548)

 

 

 

Załączniki

Zarządzenie nr 30 wraz z załącznikami (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-04-09 14:03:28
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-04-09 14:04:30
Ostatnia zmiana:2013-04-09 14:09:32
Ilość wyświetleń:494
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij