Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 37/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2013 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567, z 2013 r. nr 153) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

     1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 31.501,00

 § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:       

     1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 66.181,00 zł

     2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 34.680,00 zł

 § 3. Budżet po zmianach:

     1. Dochody budżetowe w wysokości                         26.724.748,00 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  25.370.948,00 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości               1.353.800,00zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      27.518.141,00 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   22.832.091,00 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4.686.050,00 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości                  793.393,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                      1.163.393,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              370.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 31.501,00 zł, wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.44.2.2013 z dnia 11.04.2013 r. - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2. Przesunięcie wydatków w dziale 754 rozdział 75412 wynika z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

3. Przesunięcia wydatków w dziale 801 dotyczą jednostek oświatowych, tj. Zespołu Szkół w Osiecznicy, Zespołu Szkół w Świętoszowie, Szkoły Podstawowej w Ławszowej, Szkoły Podstawowej w Parowej oraz Szkoły Podstawowej w Tomisławiu.

Zwiększenia w paragrafach 4210 oraz 4270 dotyczą Zespołu Szkół w Osiecznicy - kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie toalet uczniowskich w tym: zakup pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz dozowników do mydła; kwota 3.990,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i obsługę kotłowni gazowej c.o.

Zwiększenia w paragrafie 4300 - zabezpieczenie środków na utrzymanie boisk i bieżni sportowych w szkołach, w kwotach jak niżej:

- Szkoła Podstawowa w Ławszowej - 1.240,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu - 800,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Parowej - 1.240,00 zł

- Zespół Szkół w Osiecznicy - 3.500,00 zł

- Zespół Szkół w Świętoszowie - 4.340,00 zł.

Zwiększenia pokryte zostaną oszczędnościami z dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Przesunięcia wydatków w dziale 852 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 852 o kwotę 17.000,00 zł, na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz na usługi opiekuńcze. Środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (121.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-05-16 14:12:10
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-05-16 14:13:26
Ostatnia zmiana:2013-05-16 14:13:49
Ilość wyświetleń:437
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij