Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXXVIII/206/2013

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 5 czerwca 2013 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567, z 2013 r. nr 153) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 ze zm: Dz. U. z 2009 r. nr 165 poz. 1316, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 47 poz. 278, z 2011 r. nr 102 poz. 585, nr 199 poz. 1175, nr 232 poz. 1378)

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy sporządzone na dzień 31.12.2012 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową.

§ 2. Wynik finansowy za 2012 rok, stanowiący zysk w wysokości 13.422,95 zł, zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu

- rachunku zysków i strat

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Organem zatwierdzającym w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy jest Rada Gminy Osiecznica.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

            W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-06-12 10:44:41
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-06-12 10:46:02
Ostatnia zmiana:2013-06-12 10:46:54
Ilość wyświetleń:313
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij