Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 52/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2013 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567, z 2013 r. nr 153) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

     1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 65.562,00 zł

     2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 65.562,00 zł,

§ 2. Budżet po zmianach:

     1. Dochody budżetowe w wysokości                         26.936.402,71 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  25.552.602,71 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości               1.383.800,00zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      27.729.795,71 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   22.945.045,71 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4.784.750,00 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości                  793.393,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                      1.163.393,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              370.000,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 710 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy. Środki przesuwa się z rezerwy ogólnej.

2. W dziale 750 przesuwa się kwotę 10.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych do wynagrodzeń bezosobowych, z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie.

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł oraz plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wdrażanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. wydruk i dystrybucję materiałów informacyjnych. Środki przesuwa się z rezerwy celowej na wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami.

Zwiększa się plan wydatków na zapłatę odsetek, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2013 r. sygn. akt I ACa 564/13, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Henryka Chojnackiego. Wyrok jest prawomocny i może być wzruszony jedynie w drodze skargi kasacyjnej, ale podlega natychmiastowej wykonalności. Środki przesuwa się z rezerwy ogólnej.

3. Przesunięcia w planie wydatków bieżących w dziale 801 wynikają z bieżącej działalności jednostek oświatowych. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektorów jednostek.

 

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-06-27 13:12:02
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-06-27 13:12:26
Ostatnia zmiana:2013-06-27 13:13:34
Ilość wyświetleń:384
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij