Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie  Nr 57/2013

Wójta Gminy Osiecznica

    z dnia  26 czerwca 2013 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność  gminy.

 

 

 Na podstawie art. 30 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm.) i art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2010r. Nr 102, poz.561 z późn.zm. ) w związku z § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929

Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

 §. 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione
 w  wykazie stanowiących załączniki nr 1   do niniejszego zarządzenia.

 

§. 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

§. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                           Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia  Nr   57/2013

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 26.06.2013 roku

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica  przeznaczonych do sprzedaży położony w obrębie Kliczków

 

1/ dz. Nr 36/61 o pow. 3 483 m2 – cena wywoławcza  - 100.250 zł, w tym drzewostan-1.650 zł

2/ dz. Nr 36/64 o pow. 1 056 m2-   cena wywoławcza- 33.200 zł,

3/ dz. Nr 36/65 o pow. 1 362 m2 – cena wywoławcza – 42.900 zł,

4/ dz. Nr 36/66 o pow. 2 063 m2 – cena wywoławcza – 61.800 zł, w tym drzewostan– 100 zł

5/ dz. Nr 36/67 o pow. 2 631 m2 - cena wywoławcza-   75.800 zł,  w tym drzewostan- 1.240 zł

 

Tereny zabudowy    mieszkaniowej ekstensywnej  o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta
nr JG1B/00014768/2. Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

Nieruchomości  wykazane w niniejszym wykazie są niezabudowane położone ok. 300 m od drogi wojewódzkiej Bolesławiec-Osiecznica w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną
 i kanalizacyjną. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane mieszkaniowe.
W niedalekiej odległości od strony zachodniej tereny rekreacyjne i dolina rzeki Kwisy. Wokół kompleksu wykazanych gruntów, w którym znajdują się  działki  znajdują się tereny leśne.
Na działkach nr 36/61, 36/66 i 36/67 występują zakrzaczenia i drzewostan ( brzozy, sosny). Dojazd do działek wydzielonymi drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność gminy.

Wykazane  nieruchomości będą przedmiotem  sprzedaży w trybie przetargu, warunki i termin przetargu zostaną podane w  ogłoszeniu o przetargu. Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Osiecznica, Kliczków oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

                                                                             Wójt Gminy

                                                                                           Waldemar Nalazek

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-07-18 13:41:03
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-07-18 13:42:23
Ostatnia zmiana:2013-07-18 13:42:32
Ilość wyświetleń:339

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij