Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie  Nr 69/2013

Wójta Gminy Osiecznica

    z dnia  01 sierpnia 2013 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność  gminy.

 

 

 Na podstawie art. 30 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591.z póź. zm.) i art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2010r. Nr 102, poz.561 z późn.zm. ) w związku z § 2 uchwały Rady Gminy Osiecznica
nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Osiecznica ( Dz.Urz. z 9.04. 2003 Nr 37, poz.929

Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

 §. 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność gminy wymienione
 w  wykazie stanowiących załączniki nr 1   do niniejszego zarządzenia.

 

§. 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy i sołectwach oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

§. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr   69/2013

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 01.08.2013 roku

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica  przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Parowa

 

1/ dz. Nr 76/1 o pow. 1450 m2 – cena wywoławcza  - 21.500 zł,

2/ dz. Nr 76/3 o pow. 1450 m2-   cena wywoławcza-  19.300 zł,

3/ dz. Nr 76/4 o pow. 1450 m2 – cena wywoławcza – 19.300 zł,

 

4/dz. Nr 95/ 1 o pow. 1580 m2 – cena wywoławcza – 21.000 zł

 

 

Tereny zabudowy    mieszkaniowej ekstensywnej  o przewadze zabudowy jednorodzinnej.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta
nr JG1B/00014763/7. Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych.

Nieruchomości  wykazane w niniejszym wykazie są niezabudowane położone przy drodze
o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną
 i kanalizacyjną. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy  mieszkaniowej.
W niedalekiej odległości użytki rolne i tereny leśne. Na działkach nr 76/1, 76/3 i 76/4 występują zakrzaczenia.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia  wykazu.

Wykazane  nieruchomości będą przedmiotem  sprzedaży w trybie przetargu, warunki i termin przetargu zostaną podane w  ogłoszeniu o przetargu. Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Parowa, oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-08-05 13:59:10
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-08-05 14:00:22
Ostatnia zmiana:2013-08-05 14:00:31
Ilość wyświetleń:325
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij