Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 60/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 28 czerwca  2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2013 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567, z 2013 r. nr 153) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

     1. Zmniejszyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 30.000,00 zł

            w tym zmniejszyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie
            z załącznikiem nr 1a

      2. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę  200,00 zł        

 w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 200,00 zł zgodnie z     załącznikiem nr 1a

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

     1. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 37.500,00 zł

            w tym zmniejszyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie
            z załącznikiem nr 2a

      2. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 7.700,00 zł w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych  o kwotę  200,00 zł  zgodnie z załącznikiem 2a

   § 3. Budżet po zmianach:

      1. Dochody budżetowe w wysokości       27.142.306,82 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  25.530.222,51 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości               1.612.084,31 zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości       27.910.476,82 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   22.996.142,51 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4.914.334,31 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości                  768.170,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                      1.234.170,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              466.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

Uzasadnienie:

1. Zmniejszenie  dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 30.000,00 zł, wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.102.2013 z dnia 25.06.2013 r. - wypłata świadczeń  z funduszu alimentacyjnego

2. Zwiększenie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 200,00 zł, wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.105.2013 z dnia 25.06.2013 r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Środki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70095 o kwotę 7.500,00 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych za nie zapewnienie lokali socjalnych dla lokatorów, w stosunku do których właściciel uzyskał wyrok eksmisji. Środki przesuwa się z rezerwy ogólnej.

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (87.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-08-12 11:27:50
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-08-12 11:28:52
Ostatnia zmiana:2013-08-12 11:30:00
Ilość wyświetleń:474
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij