Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 67/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2013 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567, z 2013 r. nr 153) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

     1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 60.000,00 zł

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

 1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 101.494,00 zł

      2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 41.494,00 zł

   § 3. Budżet po zmianach:

      1. Dochody budżetowe w wysokości       27.202.306,82 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  25.590.222,51 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości               1.612.084,31zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      27.970.476,82 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   23.056.142,51 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4.914.334,31 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości                  768.170,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                      1.234.170,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              466.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

  

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 30.000,00 zł, wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.133.2013 z dnia 08.07.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

2. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 11.000,00 zł, wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.143.2013 z dnia 15.07.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 19.000,00 zł, wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.160.2013 z dnia 22.07.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego  "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. nr 267 poz.2259 z późn. zm.)

4. Przesunięcia w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty 642,00 zł z zakupu usług na podatek od nieruchomości, w dziale 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwoty 1.000,00 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe oraz w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwoty 200,00 zł z zakupu usług na zakup usług zdrowotnych, wynikają z bieżącej realizacji zadań przez Urzędu Gminy w Osiecznicy.  

5. Przesunięcia w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwoty 4.000,00 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe oraz w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwoty 2.500,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług telekomunikacyjnych, wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora jednostki.

6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowania rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 3.152,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy. Środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na ogrzewanie obiektów gminnych. Plan został zwiększony na wniosek dyrektora jednostki.

7. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z powództwem ZPiChD BEATA Henryk Chojnacki. Środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej.

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (92.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (126.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-08-12 12:51:48
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-08-12 12:53:17
Ostatnia zmiana:2013-08-12 12:53:34
Ilość wyświetleń:541
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij