Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 79/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2013 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm: Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, z 2008r. nr 180, poz.1111, nr 223, poz.1458, z 2009r. nr 52, poz.420, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. nr 40 poz.230, nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr 21 poz.113, nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. nr 567, z 2013 r. nr 153) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm: Dz.U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123 poz.835, nr 152 poz.1020, nr 96, poz.620, nr 238 poz.1578, nr 257 poz.1726, z 2011 r. nr 201 poz. 1183, nr 185 poz. 1092, nr 234 poz. 1386, nr 291 poz. 1707, nr 240 poz. 1429)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

     1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 400,00 zł

            w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 400,00 zł, zgodnie
            z załącznikiem nr 1a

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

     1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 86.444,00 zł

            w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 400,00 zł, zgodnie
            z załącznikiem nr 2a

      2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 86.044,00 zł

§ 3. Budżet po zmianach:

     1. Dochody budżetowe w wysokości                         26.992.661,82 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  25.590.622,51 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości               1.402.039,31zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      27.760.831,82 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   23.056.542,51 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4.704.289,31 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości                  768.170,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                      1.234.170,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              466.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 400,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS.3146.213.2013 z dnia 26.08.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 852 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek kierownika jednostki.

3. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 801 wynikają z bieżącej działalności jednostek oświatowych. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Świętoszowie oraz Szkoły Podstawowej w Ławszowej.

4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80101 i 80110 o kwotę 735,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru za nadzór nad remontem budynku Zespołu Szkół w Świętoszowie. Środki przesunięto z rezerwy celowej na remonty obiektów gminnych.

5. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 14.357,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie od września 2013 r. pomocy dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Świętoszowie oraz w Szkole Podstawowej w Parowej. Środki przesunięto z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

6. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 600 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy w Osiecznicy.

7. Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 par. 4270 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia pod archiwum zakładowe - środki przesunięto z rezerwy celowej na remonty obieków gminnych.

8. Zwiększenie planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 par. 4170, 4210, 4300 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem pokrycie zwiększonych wydatków związanych z wdrożeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - m.in. zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie, zwiększone koszty obsługi bankowej, opłaty pocztowe itp. - środki przesunięto z rezerwy celowej na wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

9. Zwiększenie planu wydatków w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Ławszowej - środki przesunięto z rezerwy celowej na remonty obiektów gminnych.

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (143.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-09-30 10:40:55
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-09-30 10:41:47
Ostatnia zmiana:2013-09-30 10:43:05
Ilość wyświetleń:478
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij