Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 86/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 21 paździrnika 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2013 r.

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 594) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 885)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

     1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 79.983,83 zł

            w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 28.444,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

     1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 171.051,83 zł

            w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 28.444,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a

      2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 91.068,00 zł

§ 3. Budżet po zmianach:

     1. Dochody budżetowe w wysokości                         27.269.805,65 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  25.867.766,34 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości              1.402.039,31 zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      28.037.975,65 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   23.663.586,34 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               4.374.389,31 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości                  768.170,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                      1.234.170,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              466.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 19.244,83 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.41.2013.KSz z dnia 15.10.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2013 r.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85213 o kwotę 1.906,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.282.2013 z dnia 16.10.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85214 o kwotę 9.765,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.280.2013 z dnia 15.10.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4.Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85216 o kwotę 13.468,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.281.2013 z dnia 16.10.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 9.200,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.271.2013 z dnia 07.10.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

6.Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 26.400,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.93.2.2013 z dnia 16.10.2013 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

7. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 600 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu do budynku urzędu gminy. Środki przesunięto z rezerwy celowej na ogrzewanie obiektów gminnych.

9. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 oraz w dziale 754 rozdział 75414 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdziały 80101, 80104 i 80110 w paragrafie 4010 o kwotę 12.550,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta Gminy Osiecznica z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zmiany dotyczą:

- Zespołu Szkół w Osiecznicy - 3.200,00 zł

- Zespołu Szkół w Świętoszowie - 3.450,00 zł

- Szkoły Podstawowej w Parowej - 1.800,00 zł

- Szkoły Podstawowej w Ławszowej - 1.800,00 zł

- Szkoły Podstawowej w Tomisławiu - 1.800,00 zł

- Gminnego Przedszkola w Osiecznicy - 500,00 zł

Środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na nagrody wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

11. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdziały 80101 i 80110 w paragrafie 4260 o kwotę 23.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu do budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy. Środki przesunięto z rezerwy celowej na ogrzewanie obiektów gminnych.

12. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 w paragrafie 4270 o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie ścian piwnicy przed przeciekaniem w Szkole Podstawowej w Ławszowej. Środki przesunięto z rezerwy celowej na remonty obiektów gminnych.

13. Przesunięcia w planie wydatków bieżących w dziale 801 wynikają z bieżącej działalności jednostek oświatowych. Zmiany zostały wprowadzone na wnioski dyrektorów Szkoły Podstowoej w Tomisławiu, Zespołu Szkół w Świętoszowie i Zespołu Szkół w Osiecznicy.

14. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 5.226,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół w Osiecznicy. Środki w kwocie 2.226,00 zł przesunięto z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych. Pozostałą kwotę przesunięto z rozdziału 85153 paragraf 4210 - 2.500,00 zł oraz z rozdziału 85154 paragraf 4300 - 500,00 zł.

15. Przesunięcie w planie wydatków bieżących w dziale 851 z rozdziału 85154 od 85153 kwoty 42,00 zł wynika z bieżącej działalności Urzędu Gminy

16. Przesunięcie w planie wydatków w dziale 852 z rozdziału 85215 do 85202 kwoty 10.000,00 zł wynika z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy. Zmiana została wprowadzona na wniosek kierownika jednostki.

17. Przesunięcia w planie wydatków w działach 921 oraz 926 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora jednostki.

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (105.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (91.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (172.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (100.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-10-25 13:49:08
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-10-25 13:50:11
Ostatnia zmiana:2013-10-25 13:51:00
Ilość wyświetleń:554
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij