Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 111/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 17 grudnia 2013 r.

 

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2014 r.

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.)oraz § 5 uchwały nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Osiecznica

zarządza, co następuje:

 

§ 1. W projekcie uchwały Rady Gminy Osiecznica w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.       § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 31.403.171,00 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące w wysokości 25.560.171,00 zł

2)      wydatki majątkowe w wysokości 5.843.000,00 zł”

2.       § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się:

1)      rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł

2)      rezerwy celowe w wysokości 721.000,00 zł, w tym:

a)      na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 78.000,00 zł

b)      na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 80.000,00 zł

c)       na nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 13.000,00 zł

d)      na ogrzewanie i energię elektryczną w wysokości 200.000,00 zł

e)      na remonty obiektów gminnych w wysokości 250.000,00 zł

f)       na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł”

3.       § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 5.843.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”

§ 2.  W załącznikach do projektu uchwały Rady Gminy Osiecznica w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.       Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2014 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.       Załącznik nr 10 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2014 rok otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Osiecznica na rok 2014 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.  Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Osiecznica w celu podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2014 r.

 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

II. Po stronie wydatków:

1.       Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe dotyczący zadania pn. „Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy” o kwotę 300.000,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest nie wyłonieniem wykonawcy zadania w roku 2013.

2.       W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę na wydatki inwestycyjne o kwotę 140.000,00 zł.

3.       Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na remonty dróg o kwotę 160.000,00 zł.

 

III. W wyniku uwzględnienia powyższych zmian:

 

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Dochody ogółem

29.077.606,00

-

-

29.077.606,00

 - dochody bieżące

25.771.510,00

-

-

25.771.510,00

 - dochody majątkowe

3.306.096,00

-

-

3.306.096,00

Wydatki ogółem

31.403.171,00

300.000,00

300.000,00

31.403.171,00

  - wydatki bieżące

25.720.171,00

160.000,00

-

25.560.171,00

  - wydatki majątkowe

5.683.000,00

140.000,00

300.000,00

5.843.000,00

Wynik budżetu

- 2.325.565,00

 

 

- 2.325.565,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (193.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (132.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2013-12-19 12:44:21
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2013-12-19 12:45:06
Ostatnia zmiana:2013-12-19 15:29:33
Ilość wyświetleń:545
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij