Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 4/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 2 stycznia 2014 r.

 

w sprawie zasad i terminów rozliczeń z budżetem gminy Osiecznica

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. nr 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 254 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.[2]) Wójt Gminy Osiecznica

zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki ze środków budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadzają do budżetu gminy.

2. Niedopuszczalne jest finansowanie wydatków jednostek budżetowych z pobranych przez te jednostki dochodów budżetowych.

§ 2. 1. Przekazanie środków budżetowych na wydatki jednostek budżetowych dokonuje się w formie elektronicznego przelewu bankowego na rachunek podstawowy jednostki otwarty w banku prowadzącym obsługę bankową Gminy Osiecznica.

2. Przekazywanie środków następuje na pisemny wniosek jednostki budżetowej. Jako formę pisemną wniosku uznaje się również e_mail.

3. We wniosku o przekazanie środków budżetowych na wydatki jednostki wskazują:

a.       kwotę zapotrzebowania na środki, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wyszczególnieniem rodzaju wydatku w przypadku wnioskowania o kwotę wyższą niż 10 tys. zł na wydatki pozapłacowe,

b.      stan środków na rachunku bankowym na dzień składania wniosku,

c.       termin przekazania środków,

d.      numer rachunku bankowego.

4. Wniosek o przekazanie środków budżetowych na wydatki należy złożyć:

a.       co najmniej na 3 dni przed dniem przelania środków – przy przekazaniu środków do 50 tys. zł.

b.      co najmniej 7 dni przed dniem przelania środków – przy przekazaniu środków pow. 50 tys. zł.

5. Wniosek powinien być podpisany przez dyrektora lub głównego księgowego jednostki organizacyjnej.

6. Wniosek zawierający błędy formalne lub merytoryczne podlega zwrotowi do jednostki.

7. Upoważnia się Skarbnika Gminy do bieżącej weryfikacji oraz ewentualnych korekt wniosków składanych przez jednostki budżetowe.

 § 3. 1. Jednostki budżetowe gminy do dnia 31 grudnia danego roku dokonują zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych w danym roku na realizację wydatków budżetowych, w tym niewykorzystanych środków pochodzących ze wszystkich rodzajów dotacji, z wyjątkiem tych dla których umowy ustalają inny termin rozliczenia.

2. Każdy przelew w treści powinien zawierać klasyfikację budżetową, której zwrot dotyczy.

§ 4. 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy Osiecznica, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, do terminowego pobierania i odprowadzania na rachunek budżetu gminy dochodów związanych z realizacją tych zadań, według stanu środków określonego na:

a.       10 dzień miesiąca – w terminie do 12. danego miesiąca

b.      20 dzień miesiąca – w terminie do 22. danego miesiąca

c.       pobrane do 31 grudnia i nieprzekazane do końca roku – w terminie do 5 stycznia roku następnego.

2. Każdy przelew w treści powinien zawierać okres jakiego dotyczy wpłata i obowiązującą klasyfikację budżetową dochodów.

 

§ 5. 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy Osiecznica realizujących zadania własne do terminowego pobierania i odprowadzania na rachunek budżetu gminy dochodów związanych z realizacją tych zadań, według stanu środków na ostatni dzień miesiąca, w terminie do 5. następnego miesiąca.

2. Każdy przelew w treści powinien zawierać okres jakiego dotyczy wpłata i obowiązującą klasyfikację budżetową dochodów.

§ 6. 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do stosowania jednolitego sposobu ewidencji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym, w tym:

a.       w zakresie przychodów zgodnie z treścią ekonomiczną, z uwzględnieniem źródła pochodzenia

b.      środki niewydatkowane do 31 grudnia, podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu, przelewane są bezpośrednio z wydzielonego rachunku dochodów na rachunek budżetu i wykazywane są w zbiorczym sprawozdaniu o dochodach Rb-27S organu.

 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek podległych.

§ 8. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Osiecznica.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

 

 


 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. nr 645 i nr 1318

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. nr 938

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-01-17 11:05:06
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-01-17 11:06:13
Ostatnia zmiana:2014-01-31 13:29:16
Ilość wyświetleń:429
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij