Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 34/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2014 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 594 z późn. zm.) oraz art 257, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

     1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 101.608,84 zł

            w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 66.608,84 zł, zgodnie z załącznikiem 1a.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

     1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 115.608,84 zł

            w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 66.608,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a           

      2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 14.000,00 zł

 

§ 3. Budżet po zmianach:

     1. Dochody budżetowe w wysokości                         29.718.579,84 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  26.412.483,84 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości              3.306.096,00 zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      31.827.416,84 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   25.573.216,84 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               6.254.200,00 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości               2.108.837,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                      2.623.837,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              515.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 31.668,84 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.78.2014.KSz z dnia 09.04.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, środki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2014.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 34.940,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.51.2014 z dnia 25.03.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 35.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.3.2014 z dnia 31.03.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych, środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

4. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60014 z paragrafu 2320 do paragrafu 2710 (celem zaklasyfikowania wydatku we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej) - dotacja celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Bolesławieckiego na dofinansowanie remontu mostu w ciągu drogi nr 2271D przez rzekę Kwisę, zgodnie z uchwałą nr XLIX/256/2014 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 marca 2014 r.

5. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 750 rozdział 75075 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy w Osiecznicy. 

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (97.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (111.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-05-06 11:01:32
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-05-06 11:03:12
Ostatnia zmiana:2014-05-06 11:04:30
Ilość wyświetleń:396
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij