Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 118/13

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 27 grudnia 2013 r.

 

w sprawie zasad rozliczania podatku od towarów i usług

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm. z 2013 r. poz. 613), z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam zasady rozliczenia podatku od towarów i usług VAT:

1.      Jeżeli występuje podatek VAT naliczony, który jest mniejszy niż podatek VAT należny:

1)      nadwyżkę podatku VAT należnego nad naliczonym odprowadza się do urzędu skarbowego

2)      o kwotę podatku VAT należnego pomniejsza się dochody budżetowe w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w której zaewidencjonowane są dochody obciążone podatkiem VAT

3)      o kwotę podatku VAT naliczonego pomniejsza się wydatki budżetowe w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w której zaewidencjonowane są wydatki podlegające odliczeniu.

2.      Jeżeli występuje podatek VAT naliczony, który jest większy od podatku VAT należnego:

1)      nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym otrzymaną z urzędu skarbowego w trakcie roku budżetowego księguje się jako zwrot wydatków budżetowych, a zwrócony w następnym roku zalicza się do dochodów roku następnego, w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w której zaewidencjonowane są wydatki podlegające odliczeniu

2)      o kwotę podatku VAT należnego pomniejsza się dochody budżetowe w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w której zaewidencjonowane są dochody obciążone podatkiem VAT

3)      o kwotę podatku VAT należnego pomniejsza się wydatki budżetowe w tych podziałkach klasyfikacji, w której zaewidencjonowane są wydatki podlegające odliczeniu.

3.      Zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu podatku VAT naliczonego dokonuje się w kolejności faktur ujętych w rejestrze zakupu.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Osiecznica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-05-06 13:23:11
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-05-06 13:24:23
Ostatnia zmiana:2014-05-06 13:24:39
Ilość wyświetleń:360
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij