Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie  Nr 42/2014

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 06 kwietnia 2014 roku .

 

 

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 10 lat
 i ustalenia  wysokości stawki czynszu dzierżawnego. 

 

 

Na podstawie art.13 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ) oraz Uchwały Rady Gminy   Osiecznica Nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003 w sprawie zasad gospodarowania     nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

                                                
Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

§.1. Przeznacza się do dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Osiecznica, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

         

§. 2. Ustala się  stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 2000,00 zł( netto) miesięcznie.                                              

            

     §. 3. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Świętoszów i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiecznica,  Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni.

   

    §. 4.  Zarządzenie  obowiązuje z dniem podjęcia.

  

    §. 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Helenie Jackowiak- insp. ds. gospodarki nieruchomościami

             

                 

 

                                                                                                    Załącznik nr 1 do Zrządzenia

                                                                                                       Wójta Gminy Osiecznica Nr 42/2014                      

                                                                                                  z dnia 06 maja 2014 r.

    

                                                WYKAZ

                                 o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy

 

1.Część działki nr 75/6 o pow. 300 m2, stanowiąca  własność gminy Osiecznica położona
w obrębie Świętoszów, dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta nr JG1B/00015904/5.

 

2.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica  działka nr 75/6 położona jest w terenie  oczyszczalni ścieków, określona jako przeznaczenie podstawowe. Przeznaczenie uzupełniające–urządzenia infrastruktury technicznej w tym w zakresie  zaopatrzenia w sieci telekomunikacyjne, dopuszcza się stosowanie bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych.

 

3.Sposób zagospodarowania:  lokalizacja wieży- stacji bazowej telefonii komórkowej. 

 

3.Nieruchomość, położona jest przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną i wodną. W  bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny oczyszczalni ścieków, rzeka Kwisa oraz tereny niezabudowane.           

 

4.Nieruchomość wydzierżawiana jest w trybie przetargowym na okres 10 lat. Termin i warunki przetargu zostaną podane w ogłoszeniu o przetargu.

 

5.Stawka czynszu do przetargu wynosi 2000,00 zł  plus należny  podatek VAT.   Czynsz płatny
w okresach kwartalnych. Czynsz będzie podlegał waloryzacji na podstawie wskaźnika wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

6. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych. 

7.Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Świętoszów oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy  Osiecznica i Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-05-08 11:04:52
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-05-08 11:06:11
Ostatnia zmiana:2014-06-16 09:57:44
Ilość wyświetleń:336

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij