Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 113/2011

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 29 września 2011 r.

 

w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm[1].), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm[2].) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm[3].) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.[4]), Wójt Gminy Osiecznica

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Panią Katarzynę Biercewicz – Skarbnika Gminy Osiecznica do:

1.      Załatwiania w imieniu Wójta Gminy Osiecznica wszystkich spraw, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w tym do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń.

2.      Podpisywania pism podpisem elektronicznym oraz ich przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie opisanym w pkt. 1 - z wyłączeniem wydawania zaświadczeń.

3.      Załatwiania w imieniu Wójta Gminy Osiecznica wszystkich spraw w zakresie podatków i opłat lokalnych, na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. zm.[5])

4.      Załatwiania w imieniu Wójta Gminy Osiecznica wszystkich spraw administracyjnych, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[6]), w tym do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń.

5.      Podejmowania w imieniu Wójta Gminy Osiecznica, jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniach egzekucyjnych w administracji, w tym wystawiania i podpisywania tytułów egzekucyjnych, wydawania postanowień.

6.      Podpisywania w imieniu Wójta Gminy Osiecznica zaświadczeń i pism z zakresu prowadzonych spraw.

§ 2. Upoważnienia, o których mowa w § 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono jednak z chwilą cofnięcia (odwołania) upoważnienia, odwołania ze stanowiska i zaprzestania pełnienia funkcji Skarbnika Gminy albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420, z 2010 r. nr 157 poz. 1241, nr 28 poz. 142, 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, nr 21 poz. 113

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. nr 93 poz. 894, z 2005 r. nr 86 poz. 732, nr 85 poz. 727, nr 143 poz. 1199, z 2006 r. nr 66 poz. 470, nr 104 poz. 708, nr 217 poz. 1590, nr 225 poz. 1635, z 2007 r. nr 105 poz. 721, nr 120 poz. 818, nr 195 poz. 1414, nr 225 poz. 1671, nr 112 poz. 769, nr 192 poz. 1378, z 2008 r. nr 118 poz. 745, nr 141 poz. 888, nr 209 poz. 1316, nr 209 poz. 1320, nr 209 poz. 1318, nr 180 poz. 1109, z 2009 r. nr 18 poz. 97, nr 44 poz. 362, nr 57 poz. 466, nr 166 poz. 1317, nr 168 poz. 1323, nr 213 poz. 1652, nr 216 poz. 1676, nr 157 poz. 1241, nr 131 poz. 1075, z 2010 r. nr 57 poz. 355, nr 40 poz. 230, nr 127 poz. 858, nr 142 poz. 961, nr 197 poz. 1306, nr 182 poz. 1228, z 2011 r. nr 34 poz. 173, nr 106 poz. 622, nr 134 poz. 781, nr 197 poz. 1306, nr 171 poz. 1016

[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. nr 49 poz. 509, z 2002 r. nr 113 poz. 984, nr 169 poz. 1387, nr 153 poz. 1271, z 2003 r. nr 130 poz. 1188, nr 170 poz. 1660, z 2004 r. nr 162 poz. 1692, z 2005 r. nr 78 poz. 682, nr 181 poz. 1524, nr 64 poz. 565, z 2008 r. nr 229 poz. 1539, z 2009 r. nr 195 poz. 1501, nr 216 poz. 1676, z 2010 r. nr 40 poz. 230, nr 254 poz. 1700, nr 182 poz. 1228, z 2011 r. nr 6 poz. 18, nr 34 poz. 173, nr 106 poz. 622

[4] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. nr 172 poz. 1438, z 2006 r. nr 104 poz. 708, nr 157 poz. 1119, nr 104 poz. 711, nr 187 poz. 1381, nr 133 poz. 935, z 2007 r. nr 89 poz. 589, nr 115 poz. 794, nr 176 poz. 1243, nr 192 poz. 1378, z 2008 r. nr 209 poz. 1318, z 2009 r. nr 3 poz. 11, nr 39 poz. 308, nr 157 poz. 1241, nr 201 poz. 1540, nr 131 poz. 1075, z 2010 r. nr 40 poz. 229, nr 75 poz. 474, nr 28 poz. 143, nr 122 poz. 826, nr 152 poz. 1018, nr 229 poz. 1497

[5] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 225 poz. 1461, nr 226 poz. 1475, z 2011 r. nr 102 poz. 584, nr 112 poz. 654, nr 171 poz. 1016

[6] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, nr 96 poz. 620, nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-06-03 13:10:22
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-06-03 13:11:05
Ostatnia zmiana:2014-06-03 13:11:25
Ilość wyświetleń:538
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij