Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 53/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 4 czerwca 2014 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat
i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy

 

Na podstawie art.33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm. z 2013 r. poz. 613), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 30/14 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 marca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale II Należności budżetowe mające charakter publicznoprawny rozdział 3 Pobór podatków i opłat przez inkasentów punkt 26 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za inkaso, w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy, wypłacane jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, pod warunkiem, że wysokość wynagrodzenia miesięcznego przekracza kwotę 100,00 zł. Wynagrodzenie wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez inkasenta, bądź czekiem.”

2. W dziale II Należności budżetowe mające charakter publicznoprawny rozdział 4 Kontrola terminowej realizacji zobowiązań podatkowych, egzekucja zaległości – zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywania wpisów do hipoteki przymusowej punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Upomnienie sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej instrukcji w dwóch egzemplarzach, oryginał otrzymuje zobowiązany, natomiast kopia pozostaje w aktach sprawy.”

3. W dziale II Należności budżetowe mające charakter publicznoprawny rozdział 4 Kontrola terminowej realizacji zobowiązań podatkowych, egzekucja zaległości – zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywania wpisów do hipoteki przymusowej punkt 11 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli zaległości objęte upomnieniem nie zostały w całości zapłacone sporządza się na kwoty zaległe, nie później niż po upływie 60 dni od dnia doręczenia upomnienia, tytuły wykonawcze. Nie sporządza się tytułów wykonawczych, jeżeli wysokość zaległości nie przekracza wysokości kosztów upomnienia.”

§ 2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy do zapoznania się z treścią instrukcji oraz przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-07-04 12:59:41
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-07-04 13:01:34
Ostatnia zmiana:2014-07-04 13:01:37
Ilość wyświetleń:268
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij