Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXVII/144/2012

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 25 września 2012 r.

 

w sprawie podziału gminy Osiecznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

            Na podstawie art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)[1] oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.)[2] oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[3] Rada Gminy Osiecznica na wniosek Wójta Gminy Osiecznica

uchwala, co następuje:

            § 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Osiecznica, dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w sposób określony w załączniku nr 1 do uchwały.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od kadencji następujących po kadencji, w której uchwała weszła w życie.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Osiecznica

z dnia 25 września 2012 r.

Podział gminy Osiecznica na okręgi wyborcze

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

 

1

Osieczów

1

 

2

Tomisław od nr 1 do nr 62

1

 

3

Tomisław od nr 64 do nr 126

1

 

4

 

Kliczków

1

5

Osiecznica ulice: Czerwonych Maków, Jasna, Jesionowa, Jodłowa, Krótka, Kwiatowa, Liliowa,  Lubańska, Piaskowa, Słoneczna, Spacerowa,  Spokojna, Świerkowa, Tulipanowa, Wspólna, Żagańska

 

 

 

1

6

Osiecznica ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa,  Czereśniowa, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa,  Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Parkowa, Polna, Porzeczkowa, Różana, Ruszowska, Rzeczna, Sosnowa, Widokowa, Wiśniowa, Wrzosowa

 

 

 

1

7

Przejęsław

1

 

8

Ławszowa od nr 1 do nr 50, od nr 130 do nr 132

1

 

9

Ławszowa od nr 51 do nr 129

1

 

10

Bronowiec, Parowa od nr 1 do nr 76, Poświętne

1

11

Parowa od nr 78 do nr 168

1

 

12

Ołobok

1

 

13

Leśny Dwór, Luboszów,

Świętoszów ulice: Sosnowa, Szkolna, Żagańska

 

1

14

Świętoszów ul. Husarska

1

 

15

Świętoszów ulice: Brzozowa, Internatowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa,  Koszarowa, Kwiatowa, Różana, Świerkowa, Ułańska

 

 

 

1

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, która weszła w życie z dniem
1 sierpnia 2011 r., wprowadziła w art. 418 § 1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Ponadto przepis art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy zobowiązuje wszystkie rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tzn. do 1 listopada 2012 roku. Ww artykuł stanowi, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze (w naszym przypadku to na dzień 30 czerwca 2012 r.).  Zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-730-1/12 z dnia 19 marca 2012 r. przez liczbę mieszkańców, na podstawie której dokonywany jest podział na okręgi wyborcze należy rozumieć sumę liczb:

- wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu,

- wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek,

- pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie.

Liczba ta na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 6850.

            Norma przedstawicielstwa dla gminy Osiecznica (liczba mieszkańców dzielona przez liczbę radnych wybieranych w danej gminie) wynosi 457osób.

Projekt podziału gminy Osiecznica na okręgi wyborcze obrazuje poniższa tabela:

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

 

Liczba radnych wybieranych w okręgu

 

1

Osieczów

341

 

1

2

Tomisław od nr 1 do nr 62

346

 

1

3

Tomisław od nr 64 do nr 126

343

 

1

4

 

Kliczków

335

1

5

Osiecznica ulice: Czerwonych Maków, Jasna, Jesionowa, Jodłowa, Krótka, Kwiatowa, Liliowa,  Lubańska, Piaskowa, Słoneczna, Spacerowa,  Spokojna, Świerkowa, Tulipanowa, Wspólna, Żagańska

 

640

 

 

 

1

6

Osiecznica ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa,  Czereśniowa, Dębowa, Kasztanowa, Klonowa,  Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Parkowa, Polna, Porzeczkowa, Różana, Ruszowska, Rzeczna, Sosnowa, Widokowa, Wiśniowa, Wrzosowa

 

616

 

 

 

1

7

Przejęsław

571

 

1

8

Ławszowa od nr 1 do nr 50, od nr 130 do nr 132

379

 

1

9

Ławszowa od nr 51 do nr 129

352

 

1

10

Bronowiec, Parowa od nr 1 do nr 76, Poświętne

557

1

11

Parowa od nr 78 do nr 168

556

 

1

12

Ołobok

459

 

1

13

Leśny Dwór, Luboszów,

Świętoszów ulice: Sosnowa, Szkolna, Żagańska

 

454

 

1

14

Świętoszów ul. Husarska

443

 

1

15

Świętoszów ulice: Brzozowa, Internatowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa,  Koszarowa, Kwiatowa, Różana, Świerkowa, Ułańska

 

 

 

458

 

 

 

1

 

 [1]  zmiany tekstu jednolitego zmienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 889, Nr 147 poz. 881, Nr 171 poz.1016, Nr 217 poz. 1281.

[2] zmiany tekstu jednolitego zmienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102 poz. 588, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889.

[3] zmiany tekstu jednolitego zmienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 Dz. U z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Dz .U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675,  Nr 40 poz.230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134  poz.777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149 poz. 887.

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-08-08 12:17:43
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-08-08 12:18:52
Ostatnia zmiana:2014-08-08 12:18:59
Ilość wyświetleń:985
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij