Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Uchwała XXX/162/2012

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 13 grudnia 2012 r.

 

w sprawie podziału gminy Osiecznica na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami)[1] oraz art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę _ Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami)[2]

Rada Gminy Osiecznica

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Osiecznica na obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, sołectwach oraz na stronie BIP.

§ 4. 1. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów Rady Gminy Osiecznica oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Osiecznica przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się podział dotychczasowy.

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Rady Gminy Osiecznica

nr XXX/162/2012

z dnia 13 grudnia 2012 r.

 

Podział Gminy Osiecznica na obwody głosowania

 

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Osieczów, Tomisław

Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 63A

 

2

Kliczków, Osiecznica

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy

ul. Lubańska 29b

3

Przejęsław

Świetlica Wiejska w Przejęsławiu 10a

 

4

Ławszowa

Świetlica Wiejska w Ławszowej 81

 

5

Bronowiec, Parowa, Poświętne

Świetlica Wiejska w Parowej 89A

 

6

Ołobok

Świetlica Wiejska w Ołoboku 63

 

7

Leśny Dwór, Luboszów, Świętoszów

Zespół Szkół w Świętoszowie

ul. Szkolna 10

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gminy obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art. 13 ust. 1 ustawy – Kodeks wyborczy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze.

            Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.

            Przedkładany projekt uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W proponowanym podziale gminy Osiecznica na obwody głosowania utrzymano generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta.

            Tworząc obwody głosowania na terenie gminy zachowano poprzednią strukturę obwodów. W jednym przypadku wielkość stałego obwodu głosowania musi obejmować mniejszą liczbę mieszkańców niż minimalny wymóg wskazany w art. 12 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Taka sytuacja dotyczy obwodu głosowania nr 6, który obejmuje miejscowość Ołobok.

Taka wykładania wypływa z analizy zapisu ww przepisu prawa materialnego. Przepis stanowi, że „ stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców” ale ustawodawca dopuszcza odstępstwo od tej zasady, że „W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców”.

Obwód nr 6 w Ołoboku jest przypadkiem, w którym mamy do czynienia z uzasadnionymi miejscowymi warunkami, które usprawiedliwiają funkcjonowanie obwodu z mniejszą liczbą mieszkańców. Sołectwo Ołobok położone jest 4 km od siedziby obwodowej komisji wyborczej w Parowej. Brak bezpośrednich połączeń komunikacyjnych pomiędzy tymi miejscowościami w sposób istotny ogranicza i utrudnia dotarcie do lokalu wyborczego mieszkańcom, szczególnie osobom niepełnosprawnym i starszym.

            Proponowany podział gminy Osiecznica na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego oraz do referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014-2018.

 [1] zmiany tekstu jednolitego zmienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 889, Nr 147 poz. 881, Nr 171 poz.1016, Nr 217 poz. 1281.

 

[2] zmiany tekstu jednolitego zmienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102 poz. 588, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-08-08 12:21:29
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-08-08 12:23:13
Ostatnia zmiana:2014-08-08 12:23:30
Ilość wyświetleń:764
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij