Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 76/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2014 r. oraz zmian w zarządzeniu nr 54/14 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 6 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 594 ze zm. z 2013 r. nr 645 i nr 1318, z 2014 r. nr 379) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938 i nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911)
Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 10.374,00 

       w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 10.374,00 zł, zgodnie
       z załącznikiem nr 1a

2. Zmniejszyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 2.346,00 zł

       w tym zmniejszyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 2.346,00 zł, zgodnie
       z załącznikiem 1a.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 31.051,00 zł

w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 10.374,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2a       

2. Zwiększyć majątkowe wydatki budżetowe o kwotę 15.000,00 zł

3. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 38.023,00 zł

w tym zmniejszyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 2.346,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2a

§ 3. W zarządzeniu nr 54/14 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 6 czerwca 2014 r. wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmiany w planie wydatków na zadania majątkowe określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 § 5. Budżet po zmianach:

     1. Dochody budżetowe w wysokości                         30.070.817,84 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  27.255.372,84 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości               2.815.445,00zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      31.745.817,84 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   25.123.137,84 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               6.622.680,00 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości               1.675.000,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                      2.190.000,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              515.000,00 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 10.374,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.80.4.2014 z dnia 11.08.2014 r. r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe .

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85215 o kwotę 2.346,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.178.2014 z dnia 13.08.2014 r. r. - zminejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwych energii elektrycznej w I kwartale 2014 r.

3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy w Osiecznicy. Środki przesunięto z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe wynika z faktu uszkodzenia znaczenj ilości sprzętu elektronicznego w wyniku gwałtownych wyładowaniach atmosferycznych. Zniszczeniu uległy m.in. centrala alarmowa, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, klimatyzatory oraz kotłownia. W związku z tym istnieje konieczność zakupu sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

4. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 851 rozdział 85154 wynikaja z bieżącej działalności Urzędu Gminy w Osiecznicy.

5. Przesunięcia oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na schroniska dla zwięrząt wynika z bieżącej działalności Urzędu Gminy w Osiecznicy. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

6. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 921 oraz 926 wynikają z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora jednostki.

7. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92605 o kwotę 11.270,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na boisko w Świętoszowie. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

8. Wprowadza się załącznik nr 2b, który stanowi uzupełnienie zarządzenia nr 54/14 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 06.06.2014 r. Zarządzeniem zmieniono plan wydatków zleconych w zakresie rozdziału 75113, nie wprowadzono natomiast zmian w załączniku Plan finansowy wydatków na zadania zlecone. Niniejszym zarządzeniem wprowadza się stosowne zmiany.

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (93.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (91.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (135.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (92.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2b (92.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-09-05 09:11:51
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-09-05 09:12:41
Ostatnia zmiana:2014-09-22 12:03:07
Ilość wyświetleń:358
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij