Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 79/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

 

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938, nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911) oraz uchwały nr LII/225/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiecznica za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Osiecznica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica wraz z informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica za I półrocze 2014 roku zgodnie z następującym podziałem:

1.      Część tabelaryczna informacji składająca się z:

Załącznika nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Osiecznica za I półrocze 2014r.

Załącznika nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Osiecznica za I półrocze 2014r.

Załącznika nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Osiecznica za I półrocze 2014r.,
z podziałem wykonania na jednostki organizacyjne gminy.

Załącznika nr 4

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2014r.

Załącznika nr 5

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Osiecznica za I półrocze 2014r. 

Załącznika nr 6

Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych w I półroczu 2014r.

Załącznika nr 7

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Gminy Osiecznica w I półroczu 2014r.

Załącznika nr 8

Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2014r.

Załącznika nr 9

Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2014r.

Załącznika nr 10

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014r.

Załącznika nr 11

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w I półroczu 2014r.

Załącznika nr 12

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystnie ze środowiska w I półroczu 2014r.

Załącznika nr 13

Informacja z realizacji budżetu w I półroczu 2014 r. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy.

Załącznika nr 14

Sprawozdanie z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Załącznika nr 15

Stan środków budżetowych na rachunkach podstawowych na dzień 30.06.2014r.

Załącznika nr 16

Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja na 30 czerwca 2014r.

Załącznika nr 17

Wieloletnia Prognoza Finansowa – realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2014r.

2.      Część opisowa informacji  - załącznik nr 18

 

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy Osiecznica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - Dochody (109kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki 2-5 - Wydatki (317.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 (13.7kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 7 - przychody i rozchody (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 - Dotacje z sektora (19.5kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 9 - Dotacje spoza sektora (19kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 10 - porozumienia (14.9kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 11-12- alkoholówka i opłaty środowiskowe (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznika nr 14 rachunekwydzielony (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 15 - stan środków na rachunkach (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 16 - realizacja WPF (21.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 17 - przedsięwzięcia wpf (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 18_Część opisowa (153.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-09-05 09:29:19
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-09-05 09:34:06
Ostatnia zmiana:2014-09-05 09:52:58
Ilość wyświetleń:442
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij