Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

ZARZĄDZENIE Nr 85/2014

WÓJTA GMINY  OSIECZNICA

z dnia 11 września 2014 roku .

 

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
 i ustalenia  wysokości stawki czynszu dzierżawnego. 

 

Na podstawie art.13 ust.1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy   Osiecznica Nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003 w sprawie zasad gospodarowania     nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.

                                                
Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

§.1. Przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Osiecznica, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

         

§. 2. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 5,50 zł/m2( netto) miesięcznie .                                              

            

     §. 3. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Osiecznica-Kliczków i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiecznica i Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni.

   

    §. 4.  Zarządzenie  obowiązuje z dniem podjęcia.

             

    §. 5.  Wykonanie zarządzenia powierza się insp. ds. gospodarki nieruchomościami.           

               

 

 

               

  

                                                                                                          Załącznik nr 1 do Zrządzenia

                                                                                                       Wójta Gminy Osiecznica Nr 85/2014                      

                                                                                                          z dnia 11 września 2014 r.

                                                WYKAZ

                                 o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy

 

1.Nieruchomość gruntowa  w granicach działki nr 238/107 i części działki nr 238/108 o ogólnej powierzchni 50m2, stanowiąca  własność gminy Osiecznica, położona
w obrębie Osiecznica, dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu księga wieczysta nr JG1B/00014808/5.

 

2.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica  nieruchomość w granicach działek nr 238/107 i 238/108,  położona jest w terenie  zabudowy mieszkaniowej z możliwością lokalizacji  stacji transformatorowych. 

 

3.Sposób zagospodarowania:  lokalizacja stacji transformatorowej- kontenerowej związanej
z realizacją modernizacji linii napowietrznej w miejscowości Osiecznica.

 

3.Nieruchomość, położona jest przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną i wodną. W  bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej.           

 

4.Nieruchomość wydzierżawiana jest w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat dla Firmy TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Jeleniej Górze ul. Bogusławskiego 32, na cele statutowe. 

 

5.Stawka czynszu dzierżawnego wynosi 5,50 zł  netto/m2 miesięcznie.   Czynsz płatny
w okresach kwartalnych. Czynsz będzie podlegał waloryzacji na podstawie wskaźnika wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

6. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych. 

7.Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Osiecznica-Kliczków oraz na stronie internetowej  Urzędu Gminy  Osiecznica i Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

   

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-09-16 14:44:26
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-09-16 14:45:56
Ostatnia zmiana:2014-09-16 14:46:24
Ilość wyświetleń:305
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij