Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 92/14

Wójta Gminy Osiecznica

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2014 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 594 ze zm. z 2013 r. nr 645 i nr 1318, z 2014 r. nr 379) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 885 ze zm. z 2013 r. nr 938 i nr 1646, z 2014 r. nr 379, nr 911) Wójt Gminy Osiecznica zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1. Zwiększyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 334,00 

       w tym zwiększyć dochody na realizację zadań zleconych o kwotę 334,00 zł, zgodnie                      
        z załącznikiem nr 1a

2. Zmniejszyć bieżące dochody budżetowe o kwotę 6.428,00 zł

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

1. Zwiększyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 53.320,00 zł

       w tym zwiększyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 11.570,00 zł, zgodnie
|       z załącznikiem nr 2a      

2. Zmniejszyć bieżące wydatki budżetowe o kwotę 59.414,00 zł

       w tym zmniejszyć wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę 11.236,00 zł, zgodnie
       z załącznikiem nr 2a              

3. Zwiększyć majątkowe wydatki budżetowe o kwotę 220.043,67 zł

4. Zmniejszyć majątkowe wydatki budżetowe o kwotę 220.043,67 zł

§ 3. Zmiany w planie wydatków na zadania majątkowe określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach:

     1. Dochody budżetowe w wysokości                         30.146.767,84 zł, z tego

            a. dochody bieżące w wysokości                  27.331.322,84 zł

            b. dochody majątkowe w wysokości               2.815.445,00zł                     

      2. Wydatki budżetowe w wysokości      31.431.967,84 zł, z tego

            a. wydatki bieżące w wysokości                   25.187.787,84 zł

            b. wydatki majątkowe w wysokości               6.244.180,00 zł

      3. Deficyt budżetu w wysokości               1.285.200,00 zł

      4. Przychody budżetu w wysokości                      1.800.200,00 zł              

      5. Rozchody budżetu w wysokości              515.000,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85215 o kwotę 334,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.252.2014 z dnia 07.10.2014 r. - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w IV kwartale 2014 r.

2. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 5.000,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.228.2014 z dnia 26.09.2014 r. - zmniejszenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

3. Zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 1.428,00 zł wynika z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.285.2014.KSz z dnia 02.10.2014 r. - korekta dotyczy planu środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"

4. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, w tym dokumentacje geodezyjne, wznowienie znaków granicznych, itp. Środki przesunięto z rozdziału 70095 - przeplanowane środki na wypłatę odszkodowań.

5. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 750 wynikają z bieżącej działalności Urzędu Gminy w Osiecznicy.

6. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 w par. 4010 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki przesunięto z rezerwy celowej utworzonej na ten cel. Środki finansowe otrzymały jednostki:

- Zespół Szkół w Osiecznicy - 3.280,00 zł

- Zespół Szkół w Świętoszowie - 3.880,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Parowej - 1.780,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Ławszowej - 1.780,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Tomisławiu - 1.780,00 zł

- Gminne Przedszkole w Osiecznicy - 500,00 zł

7. Przesunięcia w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80101 wynika z bieżącej działalności Szkoły Podstawowej w Parowej. Zmiany zostały wprowadzone na wniosek dyrektora jednostki.

8. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90013 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie schroniska dla zwierząt. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

9. Przesunięcia w planie wydatków majątkowych w związku z podpisaniem aneksów do umów o dofinansowanie zadań ze środków z Unii Europejskiej:

- dział 900 rozdział 90015 zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w m. Kliczków, w m. Osieczów, przy ul. Klonowej w m. Osiecznica, przy ul. Świerkowej i Ułańskiej w m. Świętoszów"

- dział 926 rozdział 92601 zadanie pn. "Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy"

- dział 926 rozdział 92695 zadanie pn. "Utworzenie miejsca rekreacji w Parowej poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości"

 

 

Załączniki

załącznik nr 1 (97.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1a (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2a (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (106.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-10-16 12:35:33
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-10-16 12:36:31
Ostatnia zmiana:2014-10-16 12:40:50
Ilość wyświetleń:553
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij