Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiecznica

Kolorowy pasek

Zarządzenie  Nr 95/2014

Wójta Gminy Osiecznica

   z dnia  14 października 2014 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność  gminy Osiecznica, położonej w obrębie Osiecznica.

 

 

 Na podstawie art. 30 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie  Gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594.z póź. zm.) i art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2014r., poz.518) oraz  Uchwały Rady Gminy Osiecznica Nr IV/33/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Osiecznica
(Dz.Urz. z 9.04. 2003, Nr 37, poz.929)

Wójt Gminy Osiecznica zarządza co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy, wymienioną
 w  wykazie stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Osiecznica, sołectwie Osiecznica-Kliczków oraz umieszczeniu na stronie internetowej i Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Gminy na okres 21 dni.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         

 

 

 

 

Wójt Gminy

Waldemar Nalazek

  

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 95/2014

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 października 2014 roku

 

 

 

WYKAZ

o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Osiecznica, stanowiącej własność gminy Osiecznica

 

Działka  Nr 238/105 o pow. 28  m2 – cena wywoławcza  -1.383,00 zł,

1. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest
w terenie zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, księga wieczysta
nr JG1B/00014808/5.

2.  Nieruchomość  wykazana w niniejszym wykazie jest niezabudowana, położona  przy drodze o nawierzchni utwardzonej-asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną
 i kanalizacyjną. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy  mieszkaniowej i tereny leśne.  

3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia  wykazu.

4.  Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

5. Wykazana  nieruchomość będzie przedmiotem  sprzedaży w trybie przetargu, warunki
i termin przetargu zostaną podane w  ogłoszeniu o przetargu.

6. Nabywca oprócz ceny sprzedaży ponosi koszty notarialne i sądowe związane
z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, a także koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

7. Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Osiecznica-Kliczków oraz na stronie internetowej i Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

 

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                      Waldemar Nalazek

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2014-10-16 13:52:13
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2014-10-16 13:53:30
Ostatnia zmiana:2014-10-16 13:54:02
Ilość wyświetleń:342
Urząd Gminy Osiecznica
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij